Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000134          ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици „Симов дол“, ул.“Петко Д. Петков“ и ул.“Кирил и Методий“ в гр.Луковит“.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: инженеринг – проектиране и строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45233000 – строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета.

4. Прогнозна стойност на поръчката – 412 000.00 (четиристотин и дванадесет хиляди) лева без ДДС.
5. Срокът на изпълнение - Общият срок за изпълнение на поръчката е 225 (двеста двадесет и пет) календарни дни от датата на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя, което от двете събития настъпи по-рано. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва да тече след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с издаването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежите (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).
В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорите ще бъдат сключени под условие.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 28.10.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 29.10.2019 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 382-01.10.2019 g.pdf)Reshenie 382-01.10.2019 g.pdfРешение 382/01.10.2019 г.- 9363582039 КБ01.10.2019г. 16:50:41ч.
Свали този файл (Obqvlenie - 936361.pdf)Obqvlenie - 936361.pdfОбявалениеАОП - 936361/01.10.2019 г.4038 КБ01.10.2019г. 16:51:16ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-001510036 КБ01.10.2019г. 16:51:39ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП96 КБ01.10.2019г. 17:12:57ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения460 КБ25.10.2019г. 14:22:28ч.
Свали този файл (protokol 1.pdf)protokol 1.pdfПротокол 18213 КБ06.11.2019г. 15:11:22ч.
Свали този файл (Otvarqne cenovi parametri.pdf)Otvarqne cenovi parametri.pdfОтваряне ценови предложения - 28.01.2020 г., от 11:00 часа401 КБ22.01.2020г. 14:37:19ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 25094 КБ11.02.2020г. 14:30:48ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 31659 КБ11.02.2020г. 14:31:01ч.
Свали този файл (Reshenie 87-11.02.2020 g.pdf)Reshenie 87-11.02.2020 g.pdfРешение 87/11.02.2020 г. - за избор на Изпълнител522 КБ11.02.2020г. 14:31:51ч.
Свали този файл (Д-р 48-30.03.2020 г.pdf)Д-р 48-30.03.2020 г.pdfДоговор 48/30.03.2020 г. - ВВМ Луковит ДЗЗД8237 КБ01.04.2020г. 14:06:00ч.
Свали този файл (Техническо предложение.pdf)Техническо предложение.pdfТехническо предложение2127 КБ01.04.2020г. 14:09:08ч.
Свали този файл (Ценово предложение.pdf)Ценово предложение.pdfЦеново предложение3296 КБ01.04.2020г. 14:09:47ч.
Свали този файл (Обявление об.поз.2 възл.ОП.pdf)Обявление об.поз.2 възл.ОП.pdfОбявление за възложена поръчка - АОП - 9704892948 КБ01.04.2020г. 14:11:31ч.
Свали този файл (AOP-1003984-D-r 48-30.03.2020.pdf)AOP-1003984-D-r 48-30.03.2020.pdfОбявление АОП-1003984/06.01.2021 г. приключен Договор 48/30.03.2020 г.1521 КБ06.01.2021г. 14:31:26ч.