Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000038   OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: „Упражняване на строителен надзор в срока за отстраняване на дефекти на компонентите в инвестиционен проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Луковит“.

2. Вид на процедурата: чл. 90, ал. 1, т.8 от ЗОП във връзка с чл. 161, ал. 4, т. 2 от ЗУТ.
3.Обект на поръчката : услуга
4. Код съгласно класификатора: 71520000 (Строителен надзор)
5. Прогнозна стойност на поръчката – 30 000 лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „най- ниска цена“
7. Място за получаване на документацията: От 27.10.2015 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg -  Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 10.11.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 11.11.2015 год. в Община Луковит от 11:00 часа, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.КМЕТ:
Община Луковит
/Цветелин Цоков/
Заповед № 441/ 18.09.2015 год.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239393032)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00180 КБ27.10.2015г. 15:17:26ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация454 КБ27.10.2015г. 16:14:15ч.
Свали този файл (dogovor 96 SN depo.pdf)dogovor 96 SN depo.pdfкъм Документация6692 КБ27.10.2015г. 16:14:53ч.
Свали този файл (pokana SN-90-1-8 depo.pdf)pokana SN-90-1-8 depo.pdfкъм Документация2630 КБ27.10.2015г. 16:15:07ч.
Свали този файл (TOR_LUK nadzor.pdf)TOR_LUK nadzor.pdfкъм Документация296 КБ27.10.2015г. 16:15:20ч.
Свали този файл (stan.aop.90-1-8.pdf)чл.19, ал.2, т.24 от ЗОПСтановище АОП542 КБ03.11.2015г. 15:30:05ч.
Свали този файл (Doklad.pdf)Doklad.pdfДоклад на комисията1249 КБ18.11.2015г. 13:52:30ч.
Свали този файл (Rechenie 668-18.11.2015 g.pdf)Rechenie 668-18.11.2015 g.pdfРешение 668/18.11.2015 г. класиране участник797 КБ18.11.2015г. 13:55:44ч.
Свали този файл (D-r 127-07.12.2015 g.pdf)dogovorИнфо. за сключен договор 127/07.12.2015 г.3780 КБ08.12.2015г. 13:41:07ч.
Свали този файл (Inf.iz.pdf)Inf.iz.pdfИнфо.за изпълнение на поръчката2020 КБ17.03.2016г. 09:22:47ч.
Свали този файл (Cenova__oferta.pdf)Cenova__oferta.pdfЦеново предложение към Договора1047 КБ17.03.2016г. 09:23:00ч.
Свали този файл (D-r__127-07.12.2015 g.pdf)D-r__127-07.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.792 КБ17.03.2016г. 11:40:29ч.
Свали този файл (D-_r 127-07.12.2015 g.pdf)D-_r 127-07.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.851 КБ18.04.2016г. 10:59:53ч.
Свали този файл (D-r_-127.07.12.2015 g_.pdf)D-r_-127.07.12.2015 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.787 КБ18.05.2016г. 14:35:42ч.
Свали този файл (Д-р_127_07.12.2015 г..pdf)Д-р_127_07.12.2015 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.817 КБ29.06.2016г. 10:02:04ч.
Свали този файл (D--r_127--07.12.2015 g.pdf)D--r_127--07.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.824 КБ19.07.2016г. 10:48:31ч.
Свали този файл (Inf.izpal.D-r 127.pdf)Inf.izpal.D-r 127.pdfИнформация АОП за изпълнен Д-р 127/07.12.2015 г. 2429 КБ20.07.2016г. 10:36:26ч.
Свали този файл (Osv.garanciq.pdf)Osv.garanciq.pdfОсвободена гаранция за изпълнение773 КБ25.01.2017г. 17:14:43ч.