Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000017

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка
1. Предмет: „Строително - ремонти дейности по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите на Детска ясла „Щастливо детство”, Начално училище „Инж.Вълков” и сградата на общинска администрация – гр. Луковит“ по обособени позиции.
Обособена позиция № 1 – Детска ясла „Щастливо детство” гр. Луковит
Обособена позиция № 2 - Начално училище „Инж.Вълков” гр. Луковит
Обособена позиция № 3 - Сграда общинска администрация – гр. Луковит.

Участниците в настоящата процедура, имат право да подават оферта само за една от посочените обособени позиции.
2. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
3. Обект на поръчката : строителство
4. Код съгласно класификатора: 4531000 - Строителни и монтажни работи на електрически инсталации; 45321000 - Топлоизолационни строителни работи; 45331100 - Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации; 45261410 - Работи по изолации на покривни конструкции; 45421000 - Монтажни работи на дограма.
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 538 189,69 лв. без ДДС/ 645 827,62 лв. с ДДС.
Обособена позиция № 1 – Детска ясла „Щастливо детство” гр. Луковит
Прогнозна стойност – до 237 485,72 лв. без ДДС/ 284 982,86 лв. с ДДС.
Обособена позиция № 2 - Начално училище „Инж.Вълков” гр. Луковит
Прогнозна стойност – до 97 265,64 лв. без ДДС/ 116 718,76 лв. с ДДС.
Обособена позиция № 3 - Сграда общинска администрация – гр. Луковит.
Прогнозна стойност – до 203 438,33 лв. без ДДС/ 244 125,99 лв. с ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“
7. Място за получаване на документацията: От 12.05.2015 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg
- Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 09.06.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 10.06.2015 год. от 13:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (OBQVLENIE- 666102.pdf)OBQVLENIE- 666102.pdfОбявление АОП13894 КБ12.05.2015г. 17:01:44ч.
Свали този файл (tex.proekti EE.rar)tex.proekti EE.rarТехнически проекти187577 КБ12.05.2015г. 17:49:03ч.
Свали този файл (EE Lukovit.zip)EE Lukovit.zipДокументация3139 КБ12.05.2015г. 17:49:58ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333234353337)00369-2015-0008АОП преписка0 КБ13.05.2015г. 12:25:53ч.
Свали този файл (RESHENIE AOP.pdf)RESHENIE AOP.pdfРешение АОП2923 КБ13.05.2015г. 14:06:37ч.
Свали този файл (Obrazec 14- ee.docx)Obrazec 14- ee.docxСписък-Декларация51 КБ21.05.2015г. 10:13:15ч.
Свали този файл (Obrazec 10.docx)Obrazec 10.docxОбразец 1051 КБ21.05.2015г. 16:15:29ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения 1733 КБ21.05.2015г. 16:16:19ч.
Свали този файл (Razqsneniq-1,2,3.pdf)Razqsneniq-1,2,3.pdfРазяснения 21141 КБ27.05.2015г. 16:46:15ч.
Свали този файл (RAZQSNENIQ 1-14.pdf)RAZQSNENIQ 1-14.pdfРазяснения 33029 КБ29.05.2015г. 15:14:22ч.
Свали този файл (Razqsneniq 4.pdf)Razqsneniq 4.pdfРазяснения 41999 КБ01.06.2015г. 17:19:47ч.
Свали този файл (PROTOKOL.pdf)PROTOKOL.pdfПротокол Комисия9247 КБ01.07.2015г. 16:55:06ч.
Свали този файл (Sravnitelni tablici 1-2-3.pdf)Sravnitelni tablici 1-2-3.pdfСравнителна таблица10448 КБ01.07.2015г. 17:36:04ч.
Свали този файл (Otvarqne ceni Energ.Efek.pdf)Otvarqne ceni Energ.Efek.pdfДата отваряне цени - 31.07.2015 от 11.00 часа489 КБ28.07.2015г. 15:27:51ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 2 Комисия6551 КБ18.08.2015г. 17:10:16ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 3 Комисия1849 КБ18.08.2015г. 17:11:56ч.
Свали този файл (Protokol 4.pdf)Protokol 4.pdfПротокол 4 Комисия1954 КБ18.08.2015г. 17:13:03ч.
Свали този файл (Protokol 5.pdf)Protokol 5.pdfПротокол 5 Комисия3602 КБ18.08.2015г. 17:13:22ч.
Свали този файл (Reshenie 381-17.08.2015 g.pdf)Reshenie 381-17.08.2015 g.pdfРешение 381/17.08.2015 г.1598 КБ18.08.2015г. 17:13:50ч.
Свали този файл (GARANCII-osvobodeni EE-signed.pdf)GARANCII-osvobodeni EE-signed.pdfИнформация за освободени гаранции за участие704 КБ07.09.2015г. 16:53:14ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=686944&newver=2)case2.phpАОП Информация за сключен Договор0 КБ10.09.2015г. 18:43:08ч.
Свали този файл (D-r 92-09.09.2015 g.pdf)D-r 92-09.09.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор7988 КБ10.09.2015г. 18:44:46ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie-Kantrakshan.pdf)Cenovo predlojenie-Kantrakshan.pdfЦеново предложение към Договора3227 КБ10.09.2015г. 18:45:06ч.
Свали този файл (Teh.predlojenie-Kantrakshan.pdf)Teh.predlojenie-Kantrakshan.pdfТехническо предложение към Договора6018 КБ10.09.2015г. 18:45:35ч.
Свали този файл (D-r 96-10.09.2015 g.pdf)D-r 96-10.09.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор7445 КБ10.09.2015г. 18:46:20ч.
Свали този файл (Ценово пред.pdf)Ценово пред.pdfЦеново предложение към Договора1968 КБ10.09.2015г. 18:46:40ч.
Свали този файл (Тех.предложение.pdf)Тех.предложение.pdfТехническо предложение към Договора2000 КБ10.09.2015г. 18:46:58ч.
Свали този файл (D-r 93-09.09.2015 g.pdf)D-r 93-09.09.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор8029 КБ10.09.2015г. 18:47:26ч.
Свали този файл (Ценово предл.pdf)Ценово предл.pdfЦеново предложение към Договора3525 КБ10.09.2015г. 18:47:37ч.
Свали този файл (Техническо предл.pdf)Техническо предл.pdfТехническо предложение към Договора6196 КБ10.09.2015г. 18:48:04ч.
Свали този файл (Info. osv. Garanciq ushastie.pdf)Info. osv. Garanciq ushastie.pdfИнформация за освободени гаранции за участие1141 КБ25.09.2015г. 10:56:27ч.
Свали този файл (д-ри  92,93,96-09,10.09.2015 g.pdf)д-ри 92,93,96-09,10.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.875 КБ18.11.2015г. 11:43:02ч.
Свали този файл (D-r 92,96 и 93-09 и 10.09.2015 г.pdf)D-r 92,96 и 93-09 и 10.09.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.905 КБ18.12.2015г. 13:34:04ч.
Свали този файл (D--r_92-96-93-09 i 10.09.2015 g.pdf)D--r_92-96-93-09 i 10.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.893 КБ19.01.2016г. 15:44:08ч.
Свали този файл (D-ri_92_96_93_09,10.09.2015 g.pdf)D-ri_92_96_93_09,10.09.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г. - окончателно плащане888 КБ09.02.2016г. 09:17:34ч.
Свали този файл (Info.za izpal.D-r 96-10.09.2015 g.pdf)Info.za izpal.D-r 96-10.09.2015 g.pdfИнормация АОП за изпълнен Д-р 96/10.09.2015 г.2389 КБ10.02.2016г. 16:37:24ч.
Свали този файл (Info.za izpal.D-r 93-09.09.20151 g.pdf)Info.za izpal.D-r 93-09.09.20151 g.pdfИнормация АОП за изпълнен Д-р 93/09.09.2015 г.2440 КБ10.02.2016г. 16:54:15ч.
Свали този файл (Info.za izpal.D-r 92-09.09.2015 g.pdf)Info.za izpal.D-r 92-09.09.2015 g.pdfИнформация АОП за изпълнен Д-р 92/09.09.2015 г.2345 КБ10.02.2016г. 16:59:54ч.
Свали този файл (Info.osvob.garanciq.pdf)Info.osvob.garanciq.pdfИнформация за освободена гаранция772 КБ10.02.2016г. 17:07:09ч.