Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000149       ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на ІV-то класна пътна и улична градска мрежа на територията на гр. Луковит и община Луковит”.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: строителство
3. Код съгласно класификатора: 45233000 – строителни и монтажни работи на магистрали, улици, пътища, други транспортни и пешеходни трасета.

4. Прогнозна стойност на поръчката – 2 083 333, 33 (два милиона осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС.
5. Срокът на изпълнение - Срокът на изпълнение - 18 (осемнадесет месеца) от датата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс на възложителя в размер на 2 083 333, 33 лв. (два милиона осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, което от двете събития настъпи по-рано.
В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде сключен под условие. Изпълнението на настоящите договори ще започне само след осигуряване на финансирането и след изрично уведомление за стартиране на дейностите по проектите, като Възложителят си запазва правото при узнаване на факта, че финансирането на проектите няма да бъде осигурено или ще бъде осигурено частично финансиране на проектите, да прекрати договорите без да дължи неустойки и/или обезщетения за пропуснати ползи, като на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се възстановява внесената гаранция за изпълнение в пълен размер При осигурено частично финансиране Възложителят си запазва правото да изпрати уведомление за изпълнението само на дейностите по вид и количество, за които има осигурено финансиране. В този случай при съгласие страните сключват анекс на основание чл.116, ал.1 т.1 от ЗОП. При несъгласие на Изпълнителя, той има правото да прекрати договора едностранно.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 27.04.2020 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 28.04.2020 год. от 15:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 176-25.03.2020 g.pdf)Reshenie 176-25.03.2020 g.pdfРешение 176/25.03.2020 г. - АОП - 9680072376 КБ25.03.2020г. 13:36:44ч.
Свали този файл (Obqvlenie 968008.pdf)Obqvlenie 968008.pdfОбявление АОП-968008/25.03.2020 г4212 КБ25.03.2020г. 13:38:02ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - 00369-2020-0009640 КБ25.03.2020г. 13:38:23ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП99 КБ25.03.2020г. 13:38:44ч.
Свали този файл (Razqsneniq_1.pdf)Razqsneniq_1.pdfРазяснения 11518 КБ03.04.2020г. 13:21:10ч.
Свали този файл (Razqsneniq_2.pdf)Razqsneniq_2.pdfРазяснения 2759 КБ10.04.2020г. 15:20:27ч.
Свали този файл (Obqvlenie-973581-srok.pdf)Obqvlenie-973581-srok.pdfУдължаване срока за получаване оферти - Дата: 25.05.2020 г.1381 КБ22.04.2020г. 17:14:02ч.
Свали този файл (Razqsneniq_3.pdf)Razqsneniq_3.pdfРазяснения 3486 КБ07.05.2020г. 14:33:15ч.
Свали този файл (149-Съобщение.pdf)149-Съобщение.pdfСъобщение - срок за подаване оферти - 26.05.2020 г., срок за отваряне оферти - 27.05.2020 г.566 КБ08.05.2020г. 18:19:34ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 111941 КБ17.06.2020г. 10:46:06ч.
Свали този файл (Saobstenie otvarqne cenovi oferti.pdf)Saobstenie otvarqne cenovi oferti.pdfСъобщение отваряне ценови предложения - 24.08.2020 г от 10:00 часа452 КБ18.08.2020г. 16:25:22ч.
Свали този файл (Протокол 2.pdf)Протокол 2.pdfПротокол 215794 КБ11.09.2020г. 18:03:44ч.
Свали този файл (Протокол 3.pdf)Протокол 3.pdfПротокол 37532 КБ11.09.2020г. 18:04:22ч.
Свали този файл (Решение 451-11.09.2020 г.pdf)Решение 451-11.09.2020 г.pdfРешение 451/11.09.2020 г. - класиране участници 827 КБ11.09.2020г. 18:05:16ч.
Свали този файл (Dogovor 107-19.10.2020 g.pdf)Dogovor 107-19.10.2020 g.pdfДоговор 107/19.10.2020 г. - ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕООД - ЕИК 1146886364077 КБ23.10.2020г. 10:19:25ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение1881 КБ23.10.2020г. 10:19:49ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение2845 КБ23.10.2020г. 10:20:05ч.
Свали този файл (Obqv.vazl.OP-D-r 107-19.10.2020 g.pdf)Obqv.vazl.OP-D-r 107-19.10.2020 g.pdfОбявление АОП 997955/23.10.2020 г. за възложена ОП2948 КБ23.10.2020г. 10:20:48ч.
Свали този файл (Obqvl.prikluchil Dogovor 107-2020 g.pdf)Obqvl.prikluchil Dogovor 107-2020 g.pdfОбявление за приключил Договор 107/19.10.2020 г. 1403 КБ04.11.2022г. 14:06:10ч.