Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Октомври 2019
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000124

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително монтажни работи на обект: „Закриване на съществуващото общинско сметище на територията на гр. Луковит“
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: строителство
3. Код съгласно класификатора: 45112350 – Работи по рекултивация на замърсени земи.

4. Прогнозна стойност на поръчката – 745 531,78 (седемстотин четиридесет и пет хиляди петстотин тридесет и един лев и седемдесет и осем стотинки) без ДДС.

5. Срокът на изпълнение - Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на изпълнителя, но не повече от 42 (четиридесет и два) месеца, считано от датата на започване на изпълнението. Срокът за изпълнение на дейностите по биологична рекултивация на обекта на поръчката е 36 месеца съгласно Техническата спецификация на настоящата поръчка.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 12.08.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 13.08.2019 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-267-17.07.2019 g-922650.pdf)Reshenie-267-17.07.2019 g-922650.pdfРешение 267/17.07.2019 г.- 9226502113 КБ17.07.2019г. 15:35:23ч.
Свали този файл (Obqvlenie-922651-17.07.2019 g.pdf)Obqvlenie-922651-17.07.2019 g.pdfОбявление - 922651/17.07.2019 г.4427 КБ17.07.2019г. 15:36:29ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-0009670 КБ17.07.2019г. 15:37:10ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП91 КБ17.07.2019г. 15:37:29ч.
Достъп по връзката (/attachments/article/234/Proekti.rar)Proekti.rarПроекти0 КБ17.07.2019г. 15:49:15ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 16478 КБ12.09.2019г. 10:31:41ч.