Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000124      ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително монтажни работи на обект: „Закриване на съществуващото общинско сметище на територията на гр. Луковит“
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП.
2.Обект на поръчката: строителство
3. Код съгласно класификатора: 45112350 – Работи по рекултивация на замърсени земи.

4. Прогнозна стойност на поръчката – 745 531,78 (седемстотин четиридесет и пет хиляди петстотин тридесет и един лев и седемдесет и осем стотинки) без ДДС.

5. Срокът на изпълнение - Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на изпълнителя, но не повече от 42 (четиридесет и два) месеца, считано от датата на започване на изпълнението. Срокът за изпълнение на дейностите по биологична рекултивация на обекта на поръчката е 36 месеца съгласно Техническата спецификация на настоящата поръчка.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 12.08.2019 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 13.08.2019 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.3, конферентна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie-267-17.07.2019 g-922650.pdf)Reshenie-267-17.07.2019 g-922650.pdfРешение 267/17.07.2019 г.- 9226502113 КБ17.07.2019г. 15:35:23ч.
Свали този файл (Obqvlenie-922651-17.07.2019 g.pdf)Obqvlenie-922651-17.07.2019 g.pdfОбявление - 922651/17.07.2019 г.4427 КБ17.07.2019г. 15:36:29ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация - AOP 00369-2019-0009670 КБ17.07.2019г. 15:37:10ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipе-ЕЕДОП91 КБ17.07.2019г. 15:37:29ч.
Достъп по връзката (/attachments/article/234/Proekti.rar)Proekti.rarПроекти0 КБ17.07.2019г. 15:49:15ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 16478 КБ12.09.2019г. 10:31:41ч.
Свали този файл (Saob.otv.ceni.pdf)Saob.otv.ceni.pdfСъобщение дата отваряне ценови оферти - 29.10.2019 г, от 13:00 часа402 КБ24.10.2019г. 14:48:26ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 26850 КБ08.11.2019г. 17:00:33ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 31328 КБ08.11.2019г. 17:00:55ч.
Свали този файл (Reshenie 440-08.11.2019 g.pdf)Reshenie 440-08.11.2019 g.pdfРешение 440/08.11.2019 г. - избор на изпълнител - "Капитол груп" ЕООД525 КБ08.11.2019г. 17:03:05ч.
Свали този файл (Dogovor 112-19.12.2019.pdf)Dogovor 112-19.12.2019.pdfДоговор 112/19.12.2019 г. - Капитол груп ЕООД5423 КБ20.12.2019г. 09:55:41ч.
Свали този файл (Tehn.predlojenie.pdf)Tehn.predlojenie.pdfТехническо предложение1507 КБ20.12.2019г. 09:56:47ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение3949 КБ20.12.2019г. 09:57:03ч.
Свали този файл (Obqv.vazl.OP-950671.pdf)Obqv.vazl.OP-950671.pdfОбявление - 950671/19.12.2019 г. - за възложена ОПоръчка2669 КБ20.12.2019г. 09:57:52ч.
Свали този файл (Осв. Гаранция.pdf)Осв. Гаранция.pdfОсвободена Гаранция по Договор 112/19.12.2019 г. - Капитол груп ЕООД379 КБ04.12.2023г. 14:48:37ч.