Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000013

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

ДО
Инж. М. Вълчева – Станкова – част: Технологична – ВиК
Инж. Г.Миланов – част: ПП
Инж. Йордан Топкаров – част: Геодезия
Инж. Даниела Йорданова- Гекова – част: ПБЗ
Инж. Е. Зарчева – част: Пожарна безопасност;ПОКАНА
Община Луковит, гр. Луковит, ул. „Възраждане” № 73, на основание чл. 92 във връзка с чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП и чл.162 от ЗУТ и в изпълнение на Решение №97/06.03.2015 г. на Кмета на Община Луковит, отправя покана към авторски колектив за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
I. Предмет на обществената поръчка:
„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”. В изпълнение на поръчката се избира следния експертен състав (самостоятелно лице или обединение):
Експерти - Специалисти по следните части на проекта:
Технологична – ВиК
ПП
Геодезия
ПБЗ
Пожарна безопасност;

II. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 90 ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.162 от ЗУТ.
ІІІ. Вид на процедурата: процедура на договаряне без обявление към авторски колектив.
ІV. Обект на поръчката: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”
V. Описание на обекта на обществена поръчка: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Петревене, община Луковит”
Дейностите по реализиране на договор 11/321/01415 от 14.12.2013 год. се финансират по Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 год . с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 321 « Основни услуги за населението и икономиката в селските райони"
VI. Изисквания за изпълнението на поръчката - дейността по изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на чл. 162 от ЗУТ във връзка с чл. 160, ал. 1 от ЗУТ и подазконовите нормативни актове, резгламентиращи процеса на строителството – Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ, и др.; включително и при необходимост да изготвя нови проектни решения и / или дава подробни детайли при изпълнение на строителството.
VII. Номенклатура. Код, съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки: 71248000, 71247000 (Контрол на проекта и документация; Контрол на строителните работи)
VІІІ. Място, срок и стойност на изпълнение на поръчката:
Мястото за изпълнение на поръчката: е гр. Луковит, община Луковит, с. Петревене.
Срок за изпълнение на поръчката: 6 (шест) месеца удължен в рамките на договора за безвъзмездна финансова помощ до срока за издаване на разрешение за ползване на обектите, но не по- късно от 15.07.2015 г.
Индикативната стойност по следните части на проекта за изпълнение на поръчката е:
Част: Технологична – ВиК – 3000 (три хиляди) лева
Част: ПП – 1750,00 (хиляда седемстотин и петдесет) лева
Част: Геодезия - 3000 (три хиляди) лева
Част: ПБЗ – 1750,00(хиляда седемстотин и петдесет) лева
Част: Пожарна безопасност – 1750,00(хиляда седемстотин и петдесет) лева
X. Схема на плащане:
Предложеното заплащане по поръчката е както следва:
 Авансово плащане – в общ размер 50 % от цената на договора, платими при откриване на строителна площадка и издадена фактура от Изпълнителя;
 Окончателно плащане – в размер на 50 % от цената на договора, платими след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация и издадена фактура от Изпълнителя.
ХІ. Срок за валидност на офертите : 40 дни от датата на подаване.
XІ. Отваряне на офертите на участниците:
Отварянето на офертите на участниците е публично и ще се проведе на 18.03.2015 г. от 13.00 часа на адрес: Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет.4.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=652644&newver=2)Връзка АОП Решение АОП0 КБ06.03.2015г. 15:25:45ч.
Свали този файл (pokana 806.pdf)pokana 806.pdfПокана 806903 КБ06.03.2015г. 15:26:23ч.
Свали този файл (teh.proekti.pdf)teh.proekti.pdfТехнически проекти3712 КБ06.03.2015г. 15:27:21ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.zip)Dokumentaciq.zipДокументация934 КБ06.03.2015г. 15:28:33ч.
Свали този файл (Doklad na komisiqta.pdf)Doklad na komisiqta.pdfДоклад на комисията1206 КБ23.04.2015г. 16:40:05ч.
Свали този файл (Reshenie 136.pdf)Reshenie 136.pdfРешение 136691 КБ23.04.2015г. 16:40:41ч.
Свали този файл (por.000013 Dogovor 37-14.04.2015 g-signed.pdf)por.000013 Dogovor 37-14.04.2015 g-signed.pdfИнформация за сключен Договор7832 КБ23.04.2015г. 16:41:43ч.
Свали този файл (Prilojeniq kam D-r 37.pdf)Prilojeniq kam D-r 37.pdfПриложения към Договор 373963 КБ23.04.2015г. 16:50:50ч.
Свали този файл (por.000013Dogovor 38-14.04.2015 g-signed.pdf)por.000013Dogovor 38-14.04.2015 g-signed.pdfИнформация за сключен Договор7468 КБ23.04.2015г. 16:51:34ч.
Свали този файл (Prilojeniq kam D-r 38.pdf)Prilojeniq kam D-r 38.pdfПриложения към Договор 382990 КБ23.04.2015г. 16:59:40ч.
Свали този файл (por.000013 Dogovor 39-14.04.2015-signed.pdf)por.000013 Dogovor 39-14.04.2015-signed.pdfИнформация за сключен Договор8467 КБ23.04.2015г. 17:01:45ч.
Свали този файл (Prilojeniq kam D-r 39.pdf)Prilojeniq kam D-r 39.pdfПриложения към Договор 392681 КБ23.04.2015г. 17:05:03ч.
Свали този файл (Dogovor 44-24.04.2015 g-signed.pdf)Dogovor 44-24.04.2015 g-signed.pdfИнформация за сключен Договор7960 КБ24.04.2015г. 16:03:55ч.
Свали този файл (D-r 48-07.05.2015 g-signed.pdf)D-r 48-07.05.2015 g-signed.pdfИнформация за сключен Договор8313 КБ13.05.2015г. 16:24:23ч.
Свали този файл (Priloveniq D-r 48-07.05.2015 g.pdf)Priloveniq D-r 48-07.05.2015 g.pdfПриложения към Договор 484831 КБ13.05.2015г. 16:24:51ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333232323433)pageИнформация за преписката към АОП с Уникален номер 00369-2015-00050 КБ13.07.2015г. 13:12:42ч.
Свали този файл (D-ri 37, 38,39, 44,48-2015 g.pdf)D-ri 37, 38,39, 44,48-2015 g.pdfИнфор.плащания към м.30.06.2015 г.3865 КБ14.07.2015г. 14:00:10ч.
Свали този файл (Д-ри 37,38,39,44 и 48.2015 г.pdf)Д-ри 37,38,39,44 и 48.2015 г.pdfИнфор.плащания м.07.2015 г.2677 КБ03.08.2015г. 11:47:45ч.
Свали този файл (d_ri 37,38,39,44 i 48.2015 g.pdf)d_ri 37,38,39,44 i 48.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г. - ОКОНЧАТЕЛНИ 4094 КБ08.10.2015г. 15:05:24ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=698619&newver=2)case2.phpИнфо. за изпълнен Д-р 37/14.04.2015 г.0 КБ20.11.2015г. 17:11:02ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=698626&newver=2)case2.phpИнфо.за изпълнен Д-р 48/07.05.2015 г. 0 КБ20.11.2015г. 17:13:40ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=698623&newver=2)case2.phpИнфо. за изпълнен Д-р 38/2015 г.0 КБ23.11.2015г. 14:06:20ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=698625&newver=2)case2.phpИнфо. за изпълнен Д-р 39/2015 г.0 КБ23.11.2015г. 14:07:06ч.