Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000047

                ОКОНЧАТЕЛНО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с
1.Предмет: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари

2. Вид на процедурата: чл.16, ал.8 от ЗОП
3.Обект на поръчката : строителство
4. Код съгласно класификатора: 4500000 - Строителни и монтажни работи; 45330000 - Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации; 45332200 – Строителни и монтажни работи по водопроводни инсталации.
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 783 333.00 лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „икономически най- изгодна оферта“ при следните показатели: Техническо предложение –П1 с относителна тежест 50%, съдържащо следните подпоказатели П1.1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ- 60 т. и П1.2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА- 40 точки. Ценово предложение – П2 с относителна тежест на показателя 50%. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 х 50 % + П2 х 50 %
7. Място за получаване на документацията: От 26.02.2016 год., датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg, Профил на купувача:
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 28.03.2016 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 30.03.2016 год. от 13:00 часа в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=716632&newver=2)case2.phpРешение 74/26.02.20160 КБ23.12.2016г. 11:46:37ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=716633&newver=2)case2.phpОбявление АОП 00369-2016-00040 КБ23.12.2016г. 11:46:15ч.
Свали този файл (dermanci-cari4in.zip)dokumentaciqukazaniq za u4astie610 КБ26.02.2016г. 17:06:37ч.
Свали този файл (DERMANCI_2016.zip)tehni4eski proektirabotni proekti28000 КБ26.02.2016г. 17:07:29ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=717357&newver=2)reshenie promqnareshenie 79/01.03.20160 КБ01.03.2016г. 14:45:05ч.
Свали този файл (saobstenie dermanci.pdf)saobsteniereshnie pomqna1310 КБ01.03.2016г. 16:54:43ч.
Свали този файл (02-1335-01-920.pdf)отговор на въпрос01-9201111 КБ02.03.2016г. 16:43:28ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснение 21315 КБ11.03.2016г. 15:36:23ч.
Свали този файл (protocol 1-dermanci.pdf)protocol 1protocol 1 za dopustimost14382 КБ26.04.2016г. 15:23:13ч.
Свали този файл (saob.cena-dermanci.pdf)saobsteniedata otvarqne cenovi oferti1152 КБ08.06.2016г. 15:06:06ч.
Свали този файл (1.Protokol_2.pdf)1.Protokol_2.pdfПротокол 2 Комисия23430 КБ13.07.2016г. 14:12:21ч.
Свали този файл (2.Protokol_3.pdf)2.Protokol_3.pdfПротокол 3 Комисия5124 КБ13.07.2016г. 14:12:52ч.
Свали този файл (3.Rechenie 258-13.07.2016 g.pdf)3.Rechenie 258-13.07.2016 g.pdfРешение № 258/13.07.2016 г. за избор на изпълнител1598 КБ13.07.2016г. 14:13:35ч.
Свали този файл (Info osv.g-ciq-PK-47.pdf)Info osv.g-ciq-PK-47.pdfИнформация за освободена гаранция830 КБ04.08.2016г. 16:37:04ч.
Свали този файл (Info AOP za skl.D-r 53.pdf)Info AOP za skl.D-r 53.pdfИнформация за сключен Договор АОП4387 КБ10.08.2016г. 14:49:14ч.
Свали този файл (D-r 53-10.08.2015 g.pdf)D-r 53-10.08.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор8611 КБ11.08.2016г. 13:32:19ч.
Свали този файл (Teh. predlojenie.pdf)Teh. predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора450 КБ11.08.2016г. 13:32:40ч.
Свали този файл (Cen.pr.pdf)Cen.pr.pdfЦеново предложение към Договора18464 КБ11.08.2016г. 13:32:58ч.
Свали този файл (Osv.garanciqPK-47.pdf)Osv.garanciqPK-47.pdfИнформация за освободена гаранция784 КБ26.08.2016г. 11:06:30ч.
Свали този файл (Д-р 53-10.08.2016 г.pdf)Д-р 53-10.08.2016 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.775 КБ15.09.2016г. 09:36:00ч.
Свали този файл (Д-р_53-10.08.2016 год.pdf)Д-р_53-10.08.2016 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.804 КБ18.10.2016г. 16:17:49ч.
Свали този файл (Дог-р 53-10.08.2016 год.pdf)Дог-р 53-10.08.2016 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.832 КБ16.11.2016г. 10:24:26ч.
Свали този файл (D-r 53-10.08.2016 g.pdf)D-r 53-10.08.2016 g.pdfИнфо.плащне ОКОНЧАТЕЛНО по Договора839 КБ20.12.2016г. 16:06:21ч.
Свали този файл (Inform.izp.d-r 53-10.08.2016 g.pdf)Inform.izp.d-r 53-10.08.2016 g.pdfИнфо.изпалнен Договор2387 КБ23.12.2016г. 11:45:05ч.
Свали този файл (Osv.garanciq-PK-47.pdf)Osv.garanciq-PK-47.pdfОсвободена гаранция за изпълнение602 КБ25.01.2017г. 17:01:14ч.