Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2020
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000142

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР по проект "Пристрояване към съществуваща сграда на НУ "Инж. Георги Ив. Вълков" гр. Луковит, намираща се на ул."Кирил и Методий" №15, п.и. с идентиф. № 44327. 503.189, УПИ I, кв.142 по плана на гр. Луковит, Община Луковит".
1. Вид на процедурата: Публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: изпълнение на строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45214000 – Строителни и монтажни работи по общо изграждане на на учебни сгради и сгради за научни изследвания, в това число: 45214200-2 – Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 339 200 лв. (триста тридесет и девет хиляди и двеста лева) без включен ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Срок на изпълнение: до 10 (десет) месеца съгласно предложение за изпълнение на поръчката. Срокът за изпълнение на строителството тече от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво с протокол № 2 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Решението и Обявлението за възлагане на поръчката в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 16.03.2020 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 17.03.2020 год. от 10:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.2, заседателна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 109-21.02.2020 g.pdf)Reshenie 109-21.02.2020 g.pdfРешение 109/21.02.2020 г. - АОП - 9615032130 КБ21.02.2020г. 16:52:46ч.
Свали този файл (Obqvlenie 961505-21.02.2020 g.pdf)Obqvlenie 961505-21.02.2020 g.pdfОбявление АОП-961505/21.02.2020 г4264 КБ21.02.2020г. 16:53:23ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.zip)Dokumentaciq.zipДокументация - 00369-2020-0004455 КБ21.02.2020г. 17:01:58ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipe-EEDOP95 КБ21.02.2020г. 17:09:52ч.
Достъп по връзката (https://op.lukovit.bg/attachments/article/258/Proekti.rar)Proekti.rarПроекти0 КБ21.02.2020г. 17:12:15ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 15463 КБ24.04.2020г. 11:01:56ч.