Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000142       ПРИКЛЮЧЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР по проект "Пристрояване към съществуваща сграда на НУ "Инж. Георги Ив. Вълков" гр. Луковит, намираща се на ул."Кирил и Методий" №15, п.и. с идентиф. № 44327. 503.189, УПИ I, кв.142 по плана на гр. Луковит, Община Луковит".
1. Вид на процедурата: Публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката: изпълнение на строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45214000 – Строителни и монтажни работи по общо изграждане на на учебни сгради и сгради за научни изследвания, в това число: 45214200-2 – Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 339 200 лв. (триста тридесет и девет хиляди и двеста лева) без включен ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Срок на изпълнение: до 10 (десет) месеца съгласно предложение за изпълнение на поръчката. Срокът за изпълнение на строителството тече от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво с протокол № 2 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Решението и Обявлението за възлагане на поръчката в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.

7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 16.03.2020 год.

8. Дата на отваряне на получените оферти: 17.03.2020 год. от 10:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.2, заседателна зала.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 109-21.02.2020 g.pdf)Reshenie 109-21.02.2020 g.pdfРешение 109/21.02.2020 г. - АОП - 9615032130 КБ21.02.2020г. 16:52:46ч.
Свали този файл (Obqvlenie 961505-21.02.2020 g.pdf)Obqvlenie 961505-21.02.2020 g.pdfОбявление АОП-961505/21.02.2020 г4264 КБ21.02.2020г. 16:53:23ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.zip)Dokumentaciq.zipДокументация - 00369-2020-0004455 КБ21.02.2020г. 17:01:58ч.
Свали този файл (e-EEDOP.zip)e-EEDOP.zipe-EEDOP95 КБ21.02.2020г. 17:09:52ч.
Достъп по връзката (https://op.lukovit.bg/attachments/article/258/Proekti.rar)Proekti.rarПроекти0 КБ21.02.2020г. 17:12:15ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 15463 КБ24.04.2020г. 11:01:56ч.
Свали този файл (Saob.otv.ceni.pdf)Saob.otv.ceni.pdfСъобщение отваряне ценови предложения - 14.07.2020 г от 10:00 часа386 КБ08.07.2020г. 13:50:27ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 218554 КБ15.07.2020г. 15:42:50ч.
Свали този файл (Protokol 3.pdf)Protokol 3.pdfПротокол 31539 КБ15.07.2020г. 15:43:04ч.
Свали този файл (Reshenie 351-15.07.2020 g.pdf)Reshenie 351-15.07.2020 g.pdfРешение 351/15.07.2020 г. за избор на Изпълнител574 КБ15.07.2020г. 15:43:33ч.
Свали този файл (Dogovor 90-05.08.2020.pdf)Dogovor 90-05.08.2020.pdfДоговор 90/05.08.2020 г. - Еврострой РН ЕООД8897 КБ11.08.2020г. 14:28:41ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение17405 КБ11.08.2020г. 14:33:57ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение5680 КБ11.08.2020г. 14:34:11ч.
Свали този файл (Obqvl.vazl.porachka-990592.pdf)Obqvl.vazl.porachka-990592.pdfОбявление АОП-990592/11.08.2020 г. за възложена ОП2847 КБ11.08.2020г. 14:34:50ч.
Свали този файл (Obqvl.prikl.Dogovor 90-05.08.2020.pdf)Obqvl.prikl.Dogovor 90-05.08.2020.pdfОбявление за приключване на договор 90/05.08.2020 г. - Еврострой РН ЕООД1392 КБ20.05.2021г. 16:33:51ч.
Свали този файл (Osv.Garanciq.pdf)Osv.Garanciq.pdfОсвободена Гаранция393 КБ20.05.2021г. 16:34:05ч.