Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000076                 ПРЕКРАТЕНА

Процедура при УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, чл. 186, във връзка чл. 20, ал.3, т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, съгласно Съгласно Заповед на Кмета на Община Луковит 360/25.09.2017 г.
Настоящата Обществена поръчка се възлага с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“, МТСП, в изпълнение на Договор за съвместна дейност № РД04-90/04.07.2017 г., по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване на Домашен социален патронаж в Община Луковит“

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 03.10.2017 ] Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [……] Час: (чч:мм) [17:00]
Не по-малко от 60 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти

Дата и час на отваряне на офертите:
Д
ата: (дд/мм/гггг) [ 04.10.2017 ] Час: (чч:мм) [14:00]

Място на отваряне на офертите:
[Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.“Възраждане“ №73. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Info.Obqva AOP.pdf)Info.Obqva AOP.pdfОбява АОП766 КБ25.09.2017г. 10:45:56ч.
Свали този файл (Obqva PK.pdf)Obqva PK.pdfОбява ПК3569 КБ25.09.2017г. 10:59:05ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация208 КБ25.09.2017г. 10:59:42ч.
Свали този файл (Reshenie 364-28.09.2017 g.pdf)Reshenie 364-28.09.2017 g.pdfРешение 364/28.09.2017 г. - ПРЕКРАТЯВАМ693 КБ28.09.2017г. 16:41:10ч.