Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000078                 ПРИКЛЮЧЕНА

Процедура при УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, чл. 186, във връзка чл. 20, ал.3, т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, съгласно Заповед на Кмета на Община Луковит № 365/29.09.2017 г.
Настоящата Обществена поръчка се възлага с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“, МТСП, в изпълнение на Договор за съвместна дейност № РД04-90/04.07.2017 г., по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване на Домашен социален патронаж в Община Луковит“
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 09.10.2017 ] Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [……] Час: (чч:мм) [17:00]
Не по-малко от 60 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 10.10.2017 ] Час: (чч:мм) [14:00]

Място на отваряне на офертите:
[Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.“Възраждане“ №73. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqva AOP-9068789.pdf)Obqva AOP-9068789.pdfОбява АОП-9068789720 КБ29.09.2017г. 13:49:24ч.
Свали този файл (Obqva PK-78.pdf)Obqva PK-78.pdfОбява ПК3364 КБ29.09.2017г. 13:49:43ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация210 КБ29.09.2017г. 13:50:00ч.
Свали този файл (Razqsnenie.pdf)Razqsnenie.pdfРазяснения437 КБ05.10.2017г. 16:27:57ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол3792 КБ18.10.2017г. 15:29:57ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 23342 КБ30.10.2017г. 16:46:56ч.
Свали този файл (Reshenie za izbor na izpalnitel.pdf)Reshenie za izbor na izpalnitel.pdfРешение 402/30.10.2017 г.464 КБ30.10.2017г. 16:47:28ч.
Свали този файл (1. Dogovor-TOMEKO-OOD-03.11.2017 g.pdf)1. Dogovor-TOMEKO-OOD-03.11.2017 g.pdfДоговор за изпълнение2645 КБ22.11.2017г. 13:14:52ч.
Свали този файл (2. Cenovo predlojenie.pdf)2. Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение852 КБ22.11.2017г. 13:15:07ч.
Свали този файл (3. Tehnichesko predlojenie.pdf)3. Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение1423 КБ22.11.2017г. 13:15:27ч.
Свали този файл (4. Tehnicheska specifikaciq.pdf)4. Tehnicheska specifikaciq.pdfтехническа спецификация295 КБ22.11.2017г. 13:15:38ч.