Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000102                 ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит в обхват по ул.“Ас.Златаров“ (ул.“Ас.Златаров“ от ОТ 359 ( пресечката на ул.“Възраждане“ с ул.“Ас.Златаров“) през ОТ 327(пресечката на ул.“Ас.Златаров“ с ул.“Златна Панега“) до ОТ 231); „Любен Каравелов” (от ул. „Златна Панега” до ул. „Сан Стефано”); ул. „Момчилец (от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Възраждане”) и ул. „Възраждане” (от ул. „Кръгояр”(от 267) до изхода за гр. Плевен след ОТ 834)”.
1. Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП
2.Обект на поръчката: проектиране и изпълнение на строителство.
3. Код съгласно класификатора: 45000000 – Строителство;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 270 000.00 (двеста и седемдесет хиляди) лева без ДДС, като предложената от участниците цена за изпълнение на дейностите по изработване на технически проект и осъществяване на авторски надзор по всички части следва да възлиза на 5 % от стойността на предложената цена за изпълнение на СМР на обекта..
5. Продължителност на поръчката – Срокът за изготвяне на техническия проект да бъде не по-дълъг от 30 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по-дълъг от 60 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството и осъществяване на авторски надзор започва да тече от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво и ще бъде окончателно определен съгласно предложението на участника, избран за изпълнител.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 17.09.2018 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 18.09.2018 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73.

Удължаване на срока:

Срок за получаване на оферти:                                  03.10.2018 година                                Час:  17:00 часа

Дата на отваряне на получени оферти:                   04.10.2018 година                                Час:  13:00 часа

 

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqva PK.pdf)Obqva PK.pdfОбява ПК3216 КБ30.08.2018г. 15:04:16ч.
Свали този файл (Obqva AOP-9080259.pdf)Obqva AOP-9080259.pdfОбява - 9080259/30.08.2018 г.593 КБ30.08.2018г. 15:05:08ч.
Свали този файл (vodoprovod lukovit.rar)vodoprovod lukovit.rarДокументация8799 КБ30.08.2018г. 15:05:33ч.
Свали този файл (espd-request.zip)espd-request.zipе-ЕЕДОП95 КБ30.08.2018г. 15:46:58ч.
Свали този файл (Udaljavane sroka oferti.pdf)Udaljavane sroka oferti.pdfИнформация за удължаване на срока оферти604 КБ18.09.2018г. 09:59:21ч.
Свали този файл (reshenie337-Prekratqvam vodopr.lukovit.pdf)Решение № 337/04.10.2018 g.решение за прекратяване на процедура516 КБ04.10.2018г. 15:50:14ч.