Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000085                 ПРЕКРАТЯВАМ

„Изработване на проектна документация с цел съставяне на КС и КСС за ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за предоставяне на обществени услуги, находящи се на територията на Община Луковит и авторски надзор” в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1- обект сграда кметство с. Дерманци, кметство с. Тодоричене, кметство с. Петревене и кметство с. Бежаново - РЗП 2 010 м2.
Обособена позиция № 2- обект сграда кметство с. Торос, кметство с. Беленци, кметство с. Карлуково, кметство с. Пещерна и кметство с. Румянцево – РЗП 2 074 м2
2. Прогнозна стойност: Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 20 420,00 (двадесет хиляди четиристотин и двадесет) лева, изчислени на база определените референтни стойности за допустими дейности към 10.10.2016 год. на МРРБ, разделено в обособени позиции както следва:
2.1. Обособена позиция № 1- обект сграда кметство с. Дерманци, кметство с. Тодоричене, кметство с. Петревене и кметство с. Бежаново - РЗП 2 010 м2. – 10 050,00 (десет хиляди и петдесет лева) за проектиране и авторски надзор.
2.2. Обособена позиция № 2- обект сграда кметство с. Торос, кметство с. Беленци, кметство с. Карлуково, кметство с. Пещерна и кметство с. Румянцево – РЗП 2 074 м2 - 10 370,00 (десет хиляди и триста и седемдесет лева) за проектиране и авторски надзор.
3. Обособени позиции – в съответствие с чл. 46, ал. 4 от ЗОП оферти могат да се подават за една или и за двете обособени позиции.
4. Срок на валидност на офертите е 3 месеца, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите.
5. Място на изпълнение на поръчката: Община Луковит, гр. Луковит.
6. Критерий за възлагане: Най-ниска цена

7. Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [04.01.2018] Час: (чч:мм) [17:00]

8. Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [05.01.2018] Час: (чч:мм) [10:00]

9. Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73.
10. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Удължаване срока за получаване на оферти:

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.01.2018]            Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [11.01.2018]             Час: (чч:мм) [10:00]

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (ObqvaPK.pdf)ObqvaPK.pdfОбява ПК1888 КБ18.12.2017г. 16:10:20ч.
Свали този файл (Info.Obqva AOP-9071656-18.12.2017 g.pdf)Info.Obqva AOP-9071656-18.12.2017 g.pdfИнформация за публикуване на Обява-АОП-9071656/18.12.2017 г.561 КБ18.12.2017г. 16:11:35ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация187 КБ18.12.2017г. 16:11:52ч.
Свали този файл (Udaljavane sroka.pdf)Udaljavane sroka.pdfОбява - Удължаване срока за подаване на оферти - 9072026572 КБ05.01.2018г. 15:57:23ч.
Свали този файл (Reshenie 22-18.01.2018 g.pdf)Reshenie 22-18.01.2018 g.pdfРешение 22/18.01.2018 г.831 КБ18.01.2018г. 16:32:44ч.