Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000058                                            ПРИКЛЮЧЕН

Кратко описание: Основните видове дейности, включени в предмета на поръчката при ремонт на и улици в гр. Луковит са: окосяване, почистване и профилиране на съществуващи банкети; насип банкети с подходящ материал, в това число профилиране, уплътняване и доказване на достигната плътност; изсичане на храсти и дървета, в това число извозването им на одобрените от Възложителя площадки; изкопи за локални ремонти, включително уплътняване на земното легло и извозване на земните маси; почистване и ремонт на малки съоръжения ремонт на пукнатини на асфалтова настилка с битумна емулсия или асфалтова паста, в зависимост от ширината на пукнатината; почистване на съществуващи земни окопи, изкоп на нови земни окопи,облицовка на окопи с готови стоманобетонни елементи.; ръчно изкърпване на единични дупки с асфалтова смес или по метода “печматик”; фрезоване, подготовка на участъците и машинно изкърпване на асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон( биндер) или с плътен асфалтобетон; Заливане на фуги (обкантване) на последен пласт между стар и нов асфалтобетон; Преасфалтиране на участъци от общинските пътища; Полагане на хоризонтална и напречна маркировка; Почистване и повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, на решетки на улични оттоци.; Доставка и монтаж на полимербетонови комплекти за ревизионни и дъждоприемни шахти; Превоз на материали, собственост на Възложителя и др.Обемът на поръчката се определя след осигуряване на финансиране. Изпълнението на обекта, предмет на обществената поръчка, ще се осъществи въз основа на изходна информация и технически спецификации към настоящата документация, изготвена в съответствие с действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация. Остойностяване на СМР (ценовата оферта) да се извърши по видове СМР, посочени в Приложение №3.
Място на извършване: гр. Луковит, Община Луковит;

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 270 000,00 ]

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09.09.2016 год.] Час: (чч:мм) [17:00]
Дата: (дд/мм/гггг) [14.09.2016 год.] Час: (чч:мм) [17:00]
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09.11.2016 год.] Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10.09.2016 год.] 10:00 h
Дата: (дд/мм/гггг) [15.09.2016 год.] Час: (чч:мм) [10:00]
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (OBQVA.pdf)OBQVA.pdfОбява по чл.20, ал.3 от ЗОП2410 КБ24.08.2016г. 11:34:38ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация178 КБ24.08.2016г. 11:35:08ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055713)v71_pp.phpAOP обява - вътрешна връзка 90557130 КБ24.08.2016г. 11:50:42ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9056377)АОП удължаване срокасрок подаване оферти0 КБ10.09.2016г. 10:38:43ч.
Свали този файл (saobshtenie10092016110613.pdf)съобщениеудължаване срок офертии668 КБ10.09.2016г. 11:07:58ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 1 Комисия14744 КБ05.10.2016г. 16:22:36ч.
Свали този файл (dogovor 70.pdf)Dogovor 70dogovor 70/19.10.20162627 КБ20.10.2016г. 11:15:11ч.
Свали този файл (tehni4-predl.pdf)tehnichesko predlojenietehnichesko1611 КБ20.10.2016г. 11:16:08ч.
Свали този файл (cenovo predl..pdf)cenacenovo predlojenie2350 КБ20.10.2016г. 11:16:35ч.
Свали този файл (Osv.garanciq-PK-58.pdf)Osv.garanciq-PK-58.pdfОсвободена гаранция за изпълнение618 КБ25.01.2017г. 17:00:17ч.
Свали този файл (Info.prikl.d-r.pdf)Info.prikl.d-r.pdfИнформация за изпалнен Договор706 КБ03.04.2017г. 11:17:12ч.