Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000086                 ПРИКЛЮЧЕН - 02.08.2018 г.

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за обект "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит" по три обособени позиции:
ОП 1 – Обзавеждане;
ОП 2 – Кухненски, постеловъчен инвентар и дидактически материали запазена по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;
ОП 3 – Уреди за рехабилитация;
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
Общо количество или обем – Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 43 797,85 (четиридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и 85 ст.), определени в бюджетно перо ІV, Разходи за материални активи от Договор за БФП № РД-02-37-153 от 01.12.2017 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделено в обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1- Обзавеждане в размер на 29 980,00 (двадесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет) лева без ДДС;
Обособена позиция № 2- Кухненски, постеловъчен инвентар и дидактически материали в размер а 5 380,85 (пет хиляди триста и осемдесет лева и 85 ст.) лева без ДДС запазена по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;
Обособена позиция № 3 – Уреди за рехабилитация в размер на 8 437, 00 (осем хиляди четиристотин тридесет и седем) лева без ДДС;

Срок за получаване на офертите:

Дата: 09.02.2018 г                          Час: 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 12.02.2018 год.                      Час: 10:00 часа

Място на отваряне на офертите: Община Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqva PKupuvacha.pdf)Obqva PKupuvacha.pdfОбява ПКупувача2169 КБ02.02.2018г. 16:25:36ч.
Свали този файл (Obqva AOP.pdf)Obqva AOP.pdfИнформация за публикуване на Обява-АОП-9072679/02.02.2018 г.571 КБ02.02.2018г. 16:26:30ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация1619 КБ02.02.2018г. 16:26:47ч.
Свали този файл (Protokol_1-dostavka DC.pdf)Protokol_1-dostavka DC.pdfПротокол 1 Комисия10147 КБ14.03.2018г. 16:30:08ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 2 Комисия7762 КБ20.04.2018г. 15:09:57ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 3 Комисия3744 КБ22.05.2018г. 16:58:38ч.
Свали този файл (1. Dogovor-49-06.06.2018 g.pdf)1. Dogovor-49-06.06.2018 g.pdfДоговор 49/06.06.2018 г.5510 КБ12.06.2018г. 13:15:03ч.
Свали този файл (2. Teh.pred. Dogovor-49-06.06.2018 g.pdf)2. Teh.pred. Dogovor-49-06.06.2018 g.pdfТехническо предложение 1380 КБ12.06.2018г. 13:18:32ч.
Свали този файл (3. Cen.pred. Dogovor-49-06.06.2018 g.pdf)3. Cen.pred. Dogovor-49-06.06.2018 g.pdfЦеново положение5372 КБ12.06.2018г. 13:23:48ч.
Свали този файл (1. D-r 53-18.06.2018 g.pdf)1. D-r 53-18.06.2018 g.pdfДоговор 53/18.06.2018 г., Смарт бизнес къмпани ЕООД5763 КБ27.06.2018г. 15:26:03ч.
Свали този файл (2. Tehnichesko predlojenie.pdf)2. Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение1286 КБ27.06.2018г. 15:26:29ч.
Свали този файл (3. Cenovo predlojenie.pdf)3. Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение1968 КБ27.06.2018г. 15:26:57ч.
Свали този файл (1. D-r 55-22.06.2018 g.pdf)1. D-r 55-22.06.2018 g.pdfДоговор 55/22.06.2018 г., Интерсол Груп ЕООД5203 КБ27.06.2018г. 15:28:48ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение1321 КБ27.06.2018г. 15:32:24ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение2060 КБ27.06.2018г. 15:32:39ч.