Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000084                 ПРИКЛЮЧЕН

1. „Услуги по сключване на застраховки: „Злополука“, „Живот” и “Злополука на учащи и деца от детски градини” по Договор № Д03-250/24.08.2016 г. с Регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0001 за изпълнение на Проект, „Заедно” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност” , „Имущество“ за нуждите на Община Луковит“
2. Прогнозна стойност:
2.1. „Услуги по сключване на застраховки:: „Злополука“, „Живот” в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, без ДДС, осигурени средства от общински бюджет и
“Злополука на учащи и деца от детски градини” по Договор № Д03-250/24.08.2016 г. с Регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0001 за изпълнение на Проект, „Заедно” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в размер на 292,00 (двеста деветдесет и два) лв. без ДДС, осигурени от бюджета на проекта, като същата е прогнозната цена на застраховката за всички 385 деца за оставащите 2-те месеца до края на проекта или считано от 01.02.2018 до 30.03.2018 год.
2.2. „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност” в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, без ДДС, осигурени средства от общински бюджет.
2.3. „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Имущество“ в размер на 49 500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, осигурени средства от общински бюджет.
3. Срок на изпълнение на обществената поръчка:
3.1. За застраховки „Злополука“ , „Живот“, „Пълно автокаско“, „Гражданска отговорност“ и „Имущество“ срок за изпълнение 12 календарни месеца.
3.2. За застраховка “Злополука на учащи и деца от детски градини” по Договор № Д03-250/24.08.2016 г. с Регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0001 за изпълнение на Проект, „Заедно” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове считано от 01.02.2018 до 30.03.2018 год.
4. Срок на валидност на офертите е 60 календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на оферти
5. Място на изпълнение на поръчката: Община Луковит, гр. Луковит.
6. Критерий за възлагане: Най-ниска цена


7. Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [03.01.2018] Час: (чч:мм) [17:00]

8. Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [04.01.2018] Час: (чч:мм) [10:00]

9. Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73.
10. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Удължаване срока за получаване на оферти:

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09.01.2018] Час: (чч:мм) [17:00]

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqvs PK.pdf)Obqvs PK.pdfОбява ПК2514 КБ14.12.2017г. 13:58:48ч.
Свали този файл (Info.pob.Obqva v AOP-9071558.pdf)Info.pob.Obqva v AOP-9071558.pdfИнформация за публикуване на Обява-АОП-9071558-14.12.2017 г.633 КБ14.12.2017г. 13:59:42ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация423 КБ14.12.2017г. 14:00:19ч.
Свали този файл (Удължаване срока за получаване оферти-9071978.pdf)Удължаване срока за получаване оферти-9071978.pdfОбява - Удължаване срока за подаване на оферти679 КБ04.01.2018г. 11:19:19ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 1 Комисия3830 КБ15.01.2018г. 14:12:47ч.
Свали този файл (imustestvo-D-r 9-24.01.2018 g.pdf)imustestvo-D-r 9-24.01.2018 g.pdfДоговор 9/24.01.2018 г. - УНИКА АД3125 КБ24.02.2018г. 08:38:36ч.
Свали този файл (komp-s-D-r 10-24.01.2018 g.pdf)komp-s-D-r 10-24.01.2018 g.pdfДоговор 10/24.01.2018 г. - УНИКА АД1959 КБ24.02.2018г. 08:38:58ч.
Свали този файл (kasko-D-r 11-24.01.2018 g.pdf)kasko-D-r 11-24.01.2018 g.pdfДоговор 11/24.01.2018 г. - УНИКА АД1807 КБ24.02.2018г. 08:39:18ч.
Свали този файл (jivot-D-r 12-24.01.2018 g.pdf)jivot-D-r 12-24.01.2018 g.pdfДоговор 12/24.01.2018 г. - УНИКА АД1745 КБ24.02.2018г. 08:39:41ч.
Свали този файл (Tehnichesko predlojenie.pdf)Tehnichesko predlojenie.pdfТехническо предложение - за договори 9/10/11/12.24.01.2018 г.5477 КБ24.02.2018г. 08:40:53ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение - за договори 9/10/11/12.24.01.2018 г.4331 КБ24.02.2018г. 08:42:04ч.