Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000066                 ОКОНЧАТЕЛНО

Кратко описание: [І. Обект на застраховане № 1: „Извършване на услуги по сключване на застраховка „Злополука“ и „Живот” за нуждите на Община Луковит и “Злополука на учащи и деца от детски градини” по Договор № Д03-250/24.08.2016 г. с Регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0001 за изпълнение на Проект, „Заедно” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Приложение № 1 – Разпределение на застрахованите по групи и застрахователни суми за едно лице по застраховка “Злополука”;Твърдо договорена застрахователна сума за едно лице- 18 бр., за всички покрития 15 000 лв. без ДДС. Приложение № 2 – Разпределение на застрахованите по групи и застрахователни суми за едно лице по застраховка “Злополука”; Твърдо договорена застрахователна сума за едно лице – 87,5 бр., за всички покрития 10 000 лв. без ДДС.
Приложение № 3 – Списък на детските градини включени в “Злополука на учащи и деца от детски градини“ по Договор № Д03-250/24.08.2016 г. с Регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0001 за изпълнение на Проект, „Заедно” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Твърдо договорена застрахователна сума за едно дете – 386 бр., за всички покрития 2 000 лв. без ДДС. Застраховката да е валидна за всички застрахователни събития, настъпили през срока й на валидност, т.е. 24 часово покритие.
ІІ. Обект на застраховане № 2: „Застраховане на моторните превозни средства на Община Луковит със застраховки “Пълно автокаско”, “Злополука на местата в МПС”, включително мястото на водача и “Гражданска отговорност” на автомобилистите”. Място за изпълнение – Република България и чужбина. Срок за изпълнение – 12 месеца, за всяка от застраховките. ІІІ. Обект на застраховане № 3 „Имущество“ за нуждите на Община Луковит „Застраховане на настолни и преносими компютри на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество”. Място за изпълнение – Република България и чужбина. Срок за изпълнение - от 12 месеца за всяка от видовете застраховки. ІV. Обект на застраховане № 4 „Застраховане на движимо и недвижимо имущество на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество”, както и спомагателни рискове”. Място за изпълнение – Република България. Срок за изпълнение - от 12 месеца за всяка от застраховките.
Място на извършване: гр. Луковит, Община Луковит.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [1. „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“, „Живот” в размер на 10 000 ( десет хиляди) лева, без ДДС, осигурени средства от общински бюджет и “Злополука на учащи и деца от детски градини” по Договор № Д03-250/24.08.2016 г. с Регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0001 за изпълнение на Проект, „Заедно” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в размер на 1 333,33 лв без ДДС, осигурени от бюджета на проекта. 2. „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност” в размер на 10 000 ( десет хиляди) лева, без ДДС, осигурени средства от общински бюджет. 3. „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Имущество“ в размер на 30 000 ( тридесет хиляди) лева, без ДДС, осигурени средства от общински бюджет.]
Критерий за възлагане: Най-ниска цена
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [16.11.2016] Час: (чч:мм) [17:00]
Дата: (дд/мм/гггг) [21.11.2016] Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [09.01.2017] Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [17.11.2016] Час: (чч:мм) [10:00]
Дата: (дд/мм/гггг) [22.11.2016] Час: (чч:мм) [10:00]

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Обява ПКупувача.pdf)Обява ПКупувача.pdfОбява1125 КБ09.11.2016г. 11:48:00ч.
Свали този файл (Обява.pdf)Обява.pdfОбява АОП3867 КБ09.11.2016г. 11:52:19ч.
Свали този файл (zastrahovki.zip)zastrahovki.zipДокументация363 КБ09.11.2016г. 11:53:32ч.
Свали този файл (Razqsneniq_1.pdf)Razqsneniq_1.pdfРазяснения_1779 КБ14.11.2016г. 15:24:18ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058716)удължаване на срока за подаване на офертиинформация за удължаване на срока за подаване на оферти0 КБ17.11.2016г. 10:36:55ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 15709 КБ30.11.2016г. 15:30:30ч.
Свали този файл (D-r 5-05.01.2017 g.pdf)D-r 5-05.01.2017 g.pdfИнфо.сключен Договор - ЗК "Уника" АД - гр. София2822 КБ16.01.2017г. 11:54:22ч.
Свали този файл (D-r 6-05.01.2017 g.pdf)D-r 6-05.01.2017 g.pdfИнфо.сключен Договор2709 КБ16.01.2017г. 11:56:35ч.
Свали този файл (D-r 7-05.01.2017 g.pdf)D-r 7-05.01.2017 g.pdfИнфо.сключен Договор4479 КБ16.01.2017г. 11:56:49ч.
Свали този файл (D-r 8-05.01.2017 g.pdf)D-r 8-05.01.2017 g.pdfИнфо.сключен Договор2603 КБ16.01.2017г. 11:57:03ч.
Свали този файл (Tehn.predlojenie.pdf)Tehn.predlojenie.pdfТехническо предложение11664 КБ16.01.2017г. 11:57:19ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение6312 КБ16.01.2017г. 11:57:37ч.