Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000105                 ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит, ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит, с два подобекта: Общински път Ловеч 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/ - Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) и 2. Общински път Ловеч 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ Ловеч 1253“ (стар № 10347)“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г. с договор № 11/07/2/0/00639 от 21.03.2018 г.
1. Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява по чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП
2.Обект на поръчката: услуги.
3. Код съгласно класификатора: 79400000 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 47 500.00 (четиридесет и седем хиляди и петстотин лева),
5. Продължителност на поръчката – срокът за изпълнение на договора e в рамките на изпълнение на договор № 11/07/2/0/00639 от 21.03.2018 г. и съобразно предложението на участника но не по- късно от 21.03.2020 г.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 01.10.2018 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 02.10.2018 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqva PK - 20.09.2018 g.pdf)Obqva PK - 20.09.2018 g.pdfОбява ПК - 20.09.2018 г.1690 КБ20.09.2018г. 15:55:22ч.
Свали този файл (Infor.Obqva AOP-9081020.pdf)Infor.Obqva AOP-9081020.pdfОбявление - АОП 9081020650 КБ20.09.2018г. 15:55:54ч.
Свали този файл (kons 639.rar)kons 639.rarДокументация490 КБ20.09.2018г. 15:56:38ч.
Свали този файл (Reshenie_330-28.09.2018 g.pdf)Reshenie_330-28.09.2018 g.pdfРешение 330/28.09.2018 г. - ПРЕКРАТЯВАМ763 КБ28.09.2018г. 14:48:54ч.