Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000094         ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР, включително упражняване на авторски надзор за обект: ”Многофункционална зала на територията на гр. Луковит“.
1. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява по чл.20, ал. 3, т.1 от ЗОП
2.Обект на поръчката:
проектиране и изпълнение на строителство.
3. Код съгласно класификатора:
45000000 – Строителство;
4. Прогнозна стойност на поръчката – 166 666,00 лева без ДДС,
като предложената от участниците цена за изпълнение на дейностите по работно проектиране и осъшествяване на авторски надзор по всички части следва да възлиза на 5 % от стойността на предложената цена за изпълнение на СМР на обекта.
5. Продължителност на поръчката –
Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по-дълъг от 100 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!
Срокът за изготвяне на работен проект да бъде не по-дълъг от 30 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!

6. Място за получаване на документацията:
От датата на публикуване на Информация за публикувана обява за събиране на оферти в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki
Място и срок за подаване на предложенията:
Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 21.05.2018 год.
Дата на отваряне на получените оферти:
22.05.2018 год. от 11:00 часа
, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Obqva.pdf)Obqva.pdfОбява2603 КБ04.05.2018г. 14:05:08ч.
Свали този файл (Obqva AOP - 9075693-04.05.2018 g.pdf)Obqva AOP - 9075693-04.05.2018 g.pdfИнформация за публикуване на Обява-АОП-9075693/04.05.2018 г.526 КБ04.05.2018г. 14:06:00ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация1416 КБ04.05.2018г. 14:06:39ч.
Свали този файл (EEDOP-request-zala.zip)EEDOP-request-zala.zipЕЕДОП в електронен вид99 КБ04.05.2018г. 16:28:12ч.
Свали този файл (Udalj.sroka-9076338-22.05.2018 g.pdf)Udalj.sroka-9076338-22.05.2018 g.pdfУдължаване срока за подаване на оферти - 28.05.2018 г., 11:00 часа583 КБ22.05.2018г. 09:57:25ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия5543 КБ15.06.2018г. 14:15:24ч.
Свали този файл (Д-р 62-11.07.2018 г.pdf)Д-р 62-11.07.2018 г.pdfИнформация за сключен Договор - 62/11.07.2018 г., Еврострой РН ЕООД10551 КБ11.07.2018г. 15:39:55ч.
Свали този файл (Техническо предложение.pdf)Техническо предложение.pdfТехническо предложение3276 КБ11.07.2018г. 15:40:25ч.
Свали този файл (Ценово предложение.pdf)Ценово предложение.pdfЦеново предложение1598 КБ11.07.2018г. 15:41:34ч.
Свали този файл (Aneks_1 kam D-r 62-11.07.2018 g.pdf)Aneks_1 kam D-r 62-11.07.2018 g.pdfАнекс_1/05.10.2018 г., към Договор 62/11.07.2018 г.7263 КБ10.10.2018г. 16:46:34ч.