Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000065                     ПРИКЛЮЧЕНА                                    

Кратко описание: Основните дейности по зимното поддържане включват: -снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; -обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на минерални материали; извършва се по поледени участъци, големи наклони, в криви със силно ограничена видимост и всички др. участъци, затрудняващи движението по пътищата. 1. Снегопочистването и опесъчаването ще се изпълнят при спазването на техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата ГУП –1989, раздел V” Зимно поддържане на пътища” и съгласно приложена инструкция - Приложение № 6. 2. Изпълнителят трябва да осигури независимо от промените в метеорологичната обстановка нормална проходимост на пътната мрежа за целия период на изпълнение на договора. 3. Снегопочистване, разчистването на снегонавявания и уплътнени снежни пластове, оросяване с луга, опесъчаване с минерални и други материали с големина на зърната до 8 мм на пътната мрежа и в двете посоки - /Приложение № 1 и 2/. ]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 69 000,00 ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [03.11.2016 год.] Час: (чч:мм) [17:00]
Дата: (дд/мм/гггг) [08.11.2016 год.] Час: (чч:мм) [17:00]
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [03.01.2017 год.] Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [04.11.2016 год.] 10:00 h
Дата: (дд/мм/гггг) [09.11.2016 год.] Час: (чч:мм) [10:00]
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (obqva zima.pdf)obqvazimno pochistvane2016-172817 КБ26.10.2016г. 15:20:23ч.
Свали този файл (Reshenie i Obqva PK.pdf)Reshenie i Obqva PK.pdfРешение и Обява 1663 КБ26.10.2016г. 15:24:02ч.
Свали този файл (zima16-17.zip)documentaciqukazaniq i obrazci2364 КБ26.10.2016г. 15:28:07ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9058206)удължаване на срока за подаване на офертиинформация0 КБ04.11.2016г. 10:35:41ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия3737 КБ15.11.2016г. 11:56:43ч.
Свали този файл (D-r 77-28.11.2016 g.pdf)D-r 77-28.11.2016 g.pdfДоговор 77/28.11.2016 g.2167 КБ29.11.2016г. 15:15:15ч.
Свали този файл (1. Teh.predlojenie.pdf)1. Teh.predlojenie.pdfТехническо предложение1000 КБ29.11.2016г. 15:16:07ч.
Свали този файл (2. Cenovo predlojenie.pdf)2. Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение6783 КБ29.11.2016г. 15:16:28ч.
Свали този файл (Zapoved.pdf)Zapoved.pdfЗаповед - снегопочистване на територията на Община Луковит1016 КБ30.11.2016г. 14:42:23ч.
Свали този файл (Okon D-r 77.pdf)Okon D-r 77.pdfИнформация за окончателно платена сума Договор 77498 КБ12.07.2017г. 14:14:30ч.