Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000057         ПРЕКРАТЕНА

Кратко описание: [Изпълнителят ще бъде задължен да изпълни всички СМР със собствени сили и средства в съответствие с изискванията на Приложената от Възложителя Техническа спецификация, както и действащата нормативна уредба за извършване на СМР и мерките за безопасност в Република България при работа на строителната площадка.
При изпълнение на СМР да се прилагат изискванията на ПИПСМР, Техническа спецификация 2014 на Агенция “ПИ “, Технически правила и изисквания за поддържане на пътища от 2009 год. на Агенция “ ПИ” и други подобни.]

Място на извършване: [ул. "Съединение", ул. "Сан Стефано", ул."Шейново", ул. "Костен дол", ул. "Ал. Стамболийски", ул."Бузлуджа", ул."Братя Миладинови", ул. "Ивайло", ул. "Ардино", ул. "Рилец", ул. "Иван Генчев", ул. "Христо Ал. Попов", ул. "Никола Бонев", ул. "Станке Димитров", ул. "Герилица", ул."Златна Панега", ул. "19-ти февруари", ул. "Оряховска"]

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 270 000,00 ]

Показатели за оценка:
Име: „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП]       Тежест: [ 60%  ]

Име: Ценово предложение”(ЦП)    Тежест: 30%
Име: „Срок за изпълнение“ (СИ) Тежест: 10%

Срок за получаване на офертите:
Дата:[13.08.2016 год.]                      Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата:[31.08.2016 год.]                      Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: [01.09.2016 год.], 13:00 часа      
Място на отваряне на офертите: [Заседателната зала в административната сграда на община Луковит на адрес: гр.Луковит, ул.“Възраждане“ №73. Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.]          

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация113 КБ15.08.2016г. 16:34:33ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9055338)v71_pp.phpAOP обява0 КБ15.08.2016г. 16:47:57ч.
Свали този файл (Obqva vazlojitel.pdf)Obqva vazlojitel.pdfОбява по чл.20, ал.3 от ЗОП3014 КБ16.08.2016г. 10:18:38ч.
Свали този файл (Zapoved 314-17.08.2016 g.pdf)Zapoved 314-17.08.2016 g.pdfЗАПОВЕД Кмета за Прекратяване - 314/17.08.2016 г.1301 КБ17.08.2016г. 17:05:59ч.