Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000093                 ПРИКЛЮЧЕН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: Пристройка за асансьор и строително-ремонтни работи в съществуваща сграда на общинска администрация Луковит, с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в УПИ I, кв.68, гр. Луковит“, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ".
Вид на процедурата: Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП, събиране оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
Предмет на поръчката: „Пристройка за асансьор и строително-ремонтни работи в съществуваща сграда на общинска администрация Луковит, с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в УПИ I, кв.68, гр. Луковит“, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.
Обем: Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка.
Срок за изпълнение на поръчката: 4 (четири) месеца. Срокът, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка, е фиксиран и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 дни след датата на подписване на договора за СМР.
Финансиране: Средствата са съгласно Споразумение № РД 09-27/02.03.2018 г., между Община Луковит и Министерството на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”.
Обхват на дейностите: Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация.
Място на извършване: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 160 949,84 (сто и шестдесет хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и 84 стотинки) без включен ДДС.
Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявата в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.Lukovit.bg - Профил на купувача https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki.
Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 10.05.2018 год.
Дата на отваряне на получените оферти: 11.05.2018 год. от 10:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (OBQVA.pdf)OBQVA.pdfОбява ПКупувача3922 КБ24.04.2018г. 14:39:18ч.
Свали този файл (AOP info.Obqva-9075252-24.04.2018 g.pdf)AOP info.Obqva-9075252-24.04.2018 g.pdfИнформация за публикуване на Обява-АОП-9075252/24.04.2018 г.897 КБ24.04.2018г. 14:41:14ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументация34582 КБ24.04.2018г. 14:46:43ч.
Свали този файл (Nova data otvarqne na oferti.pdf)Nova data otvarqne na oferti.pdfНова дата за отваряне на оферти - 14.05.2018 г. от 10:00 часа369 КБ08.05.2018г. 13:57:03ч.
Свали този файл (Udalj.sroka poluch.oferti - 9075931-11.05.2018 g.pdf)Udalj.sroka poluch.oferti - 9075931-11.05.2018 g.pdfУдължаване срока за подаване на оферти-9075931638 КБ11.05.2018г. 14:10:46ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол Комисия5507 КБ04.06.2018г. 11:30:13ч.
Свали този файл (Reshenie-201-04.06.2018g.pdf)Reshenie-201-04.06.2018g.pdfРешение 201/04.06.2018 г. за избор на изпълнител471 КБ04.06.2018г. 11:31:01ч.
Свали този файл (1. D-r 52-18.06.2018 g._Evrostroi.pdf)1. D-r 52-18.06.2018 g._Evrostroi.pdfДоговор 52/18.06.2018 г., Еврострой РН ЕООД8256 КБ20.06.2018г. 15:36:12ч.
Свали този файл (1.1. KSS Dogovor 52-18.06.2018 g.pdf)1.1. KSS Dogovor 52-18.06.2018 g.pdfКСС към Договор2415 КБ20.06.2018г. 15:37:05ч.
Свали този файл (2. Tehnichesko predlovenie.pdf)2. Tehnichesko predlovenie.pdfТехническо предложение1461 КБ20.06.2018г. 15:37:22ч.
Свали този файл (3. Cenovo predlojenie.pdf)3. Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение604 КБ20.06.2018г. 15:37:34ч.
Свали този файл (Pismo s Osv.GARANCIQ.pdf)Pismo s Osv.GARANCIQ.pdfИнформация за освободена гаранция Договор 52/18.06.2018 г., Еврострой РН ЕООД1508 КБ20.05.2019г. 14:28:24ч.