Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000029        ПРЕКРАТЕНА

ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка.
Предмет:„Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на общинска администрация – Община Луковит” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали”;
Обособена позиция № 2: „Доставка на офис принадлежности“ включени в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, които се възлагат на специализираните преприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП.
Обособена позиция № 3: „Доставка на офис-консумативи”.
2. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
3.Обект на поръчката : доставка
4. Код съгласно класификатора: 30192000 – 1 – Принадлежности за офиса, 30125100 – 2 – касети и тонери.

5. Прогнозна стойност на поръчката – до 45 500 лв. без ДДС.

6. Критерият за оценка на офертите е „най- ниска цена“.  

7. Място за получаване на документацията: От 24.07.2015 год., датата на публикуване на  Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в  процедурата на  следния  Интернет адрес на Община Луковит:www.op.Lukovit.bg,  Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/106-

8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по  обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес:  гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73  не по-късно от 17.00 часа на 07.08.2015 год.

9. Дата на отваряне на получените оферти: 11.08.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (PPokana kanc.m-li -dokumentacia-2.docx)PPokana kanc.m-li -dokumentacia-2.docxdokumentacia319 КБ24.07.2015г. 16:38:27ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9044212)v51_pp.phpPPokana0 КБ24.07.2015г. 16:39:22ч.
Свали този файл (Razqsneniq.pdf)Razqsneniq.pdfРазяснения430 КБ31.07.2015г. 14:35:35ч.
Свали този файл (4282.pdf)разяснениеРазяснение367 КБ04.08.2015г. 14:51:48ч.
Свали този файл (2461.pdf)въпроси и отговориvaprosi-otgovori841 КБ05.08.2015г. 16:46:08ч.
Свали този файл (Z-D 410-04.09.2015 g.pdf)Z-D 410-04.09.2015 g.pdfЗАПОВЕД за Прекратяване731 КБ04.09.2015г. 16:38:50ч.