Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000074                 ПРЕКРАТЕНА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет„Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ - етап 6, Довеждащ водопровод от СШ до ЧР и Хранителен водопровод“.
1. Вид на процедурата: публично състезание по чл.18, ал. 1, т.12 от ЗОП
2.Обект на поръчката : строителство
3. Код съгласно класификатора: 45332200 – Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации.
4. Прогнозна стойност на поръчката – 376 626лева (триста седемдесет и шест хиляди шестстотин дведесет и шест лева) без включен ДДС.
5. Продължителност на поръчката – Срокът за изпълнение на дейностите на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ - етап 6, Довеждащ водопровод от СШ до ЧР и Хранителен водопровод“, е максимум 4 /четири/ календарни месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка, като участниците следва да съобразят, че всички дейности по изпълнение на поръчката следва да бъдат приключени не по-късно от 29.12.2017 г.
6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.bg - Профил на купувача: https://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/184-
8. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 25.08.2017 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 28.08.2017 год. от 13:00 часа, гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Водопровод с.Дерманци.rar)Водопровод с.Дерманци.rarДокументи26719 КБ26.07.2017г. 13:38:02ч.
Свали този файл (Dokumentaciq-KS-metodika-obrazci-proekt Dogovor.rar)Dokumentaciq-KS-metodika-obrazci-proekt Dogovor.rarДокументация254 КБ26.07.2017г. 13:38:20ч.
Свали този файл (Reshenie-290-26.07.2017 g.pdf)Reshenie-290-26.07.2017 g.pdfРешение2196 КБ27.07.2017г. 09:27:21ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление4151 КБ27.07.2017г. 09:27:39ч.
Свали този файл (Reshenie-321-18.08.2017 g.pdf)Reshenie-321-18.08.2017 g.pdfРешение 321/18.08.2017 г. - ПРЕКРАТЯВАМ1038 КБ18.08.2017г. 10:37:35ч.
Свали този файл (info-dermanci-prekrat.pdf)info-dermanci-prekrat.pdfПрекратяване поръчка АОП 00369-2017-00062639 КБ07.09.2017г. 16:05:28ч.