Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Март 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000096

Във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Луковит за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. ..Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., с проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на кметства в Община Луковит чрез ремонт и оборудване" е необходимо да се извърши подмяна на покрив и на осветителни тела, предписани като мярка в обследванията за енергийна ефективност и предвидени в инвестиционните проекти на всяка отделна сграда на кметствата в селата Румянцево, Карлуково, Тодоричене. Торос. Бежаново и Беленци.

На основание чл.44. ал.1 от ЗОП и т. 14.2 от Условията за кандидатстване по горе цитираната процедура Ви отправяме покана за представяне на индикативни оферти за изпълнение на строителните работи от инвестиционните проекти по обекти:

Срок за индикативни оферти - 25.06.2018 г., до 17:00 часа.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (pokana.pdf)поканапокана за индикативна оферта1140 КБ13.06.2018г. 13:24:58ч.
Свали този файл (ел част КСС.rar)документациятехнически спецификации25064 КБ13.06.2018г. 13:25:51ч.
Свали този файл (udaljavane.pdf)съобщениеудължаване на срока 531 КБ26.06.2018г. 13:29:22ч.
Свали този файл (eurostroi.pdf)офертаеврострой рн7862 КБ04.07.2018г. 13:30:10ч.
Свали този файл (valeo.pdf)офертавалео инвест7378 КБ04.07.2018г. 13:30:34ч.
Свали този файл (lost.pdf)оферталост 907000 КБ04.07.2018г. 13:30:54ч.
Свали този файл (reshenie 243.pdf)решение 243 за изборнай- ниска цена2513 КБ04.07.2018г. 13:31:12ч.