Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Февруари 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000097

Във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Луковит за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., процедура BG06RDNP001-7.006 - ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ", с проект: “Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в гр. Луковит, община Луковит”, е необходимо обзавеждане на зона за спорт на открито.
На основание чл. 44. ал. 1 от ЗОП и т. 14.2 от Условията за кандидатстване по горецитираната процедура Ви отправяме покана за представяне на индикативни оферти за изпълнение на строителните работи на обект "РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА В УПИ III-за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит. Община Луковит, Област Ловеч", съгласно приложена количествена сметка и инвестиционен проект.

Срок за индикативни оферти - 04.07.2018 г., до 17:00 часа.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Pokana.pdf)Pokana.pdfПокана758 КБ20.06.2018г. 14:30:03ч.
Свали този файл (Гр.градина - пазарни консултации.rar)Гр.градина - пазарни консултации.rarДокументация195842 КБ20.06.2018г. 14:32:00ч.
Свали този файл (еврострой.pdf)офертаиндикативна оферта10187 КБ06.07.2018г. 13:58:42ч.
Свали този файл (кънстракшън.pdf)офертаиндикативна оферта9484 КБ06.07.2018г. 13:59:08ч.
Свали този файл (юнайтед.pdf)офертаиндикативна оферта9093 КБ06.07.2018г. 13:59:28ч.
Свали този файл (решение 245.pdf)решение 245 за изборнай- ниска цена611 КБ06.07.2018г. 13:59:56ч.