Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Март 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000095

Във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Луковит за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г., с проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на кметства в Община Луковит чрез ремонт и оборудване" е необходимо да се извърши доставка и монтаж на климатици, предписани в обследването за енергийна ефективност и предвидени в инвестиционните проекти на всяка отделна сграда. Ще бъдат монтирани 11 бр. климатични тела по 2 бр. в сградите на кметствата в селата Румянцево, Карлуково, Тодоричене, Торос, Бежаново и по 1 бр. в сградата на кметството в с. Беленци.


На основание чл.44, ал.1 от ЗОП и т. 14.2 от Условията за кандидатстване по горецитираната процедура Ви отправяме покана за представяне на индикативни оферти за доставка и монтаж на климатици, съгласно приложените технически спецификации:

Срок за индикативни оферти - 25.06.2018 г., до 17:00 часа.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Pokana pazarnkons.-klimatici.pdf)Pokana pazarnkons.-klimatici.pdfПокана 607 КБ13.06.2018г. 11:27:55ч.
Свали този файл (Образец на оферта - климатици.doc)Образец на оферта - климатици.docДокументация59 КБ13.06.2018г. 11:28:56ч.
Свали този файл (Техническа спецификация климатици.xls)Техническа спецификация климатици.xlsТехнически спецификации климатици172 КБ13.06.2018г. 11:29:08ч.
Свали този файл (Удалжаване на срока Климатици.pdf)Удалжаване на срока Климатици.pdfУдължаване на срока - 02.07.2018 , 17:00 часа322 КБ26.06.2018г. 15:55:04ч.
Свали този файл (oferta klimakolor.pdf)oferta klimakolorindikativna oferta769 КБ04.07.2018г. 10:45:50ч.
Свали този файл (oferta prins.pdf)oferta prinsindikativna oferta811 КБ04.07.2018г. 10:46:16ч.
Свали този файл (oferta vikso.pdf)oferta viksoindikativna oferta1117 КБ04.07.2018г. 10:46:37ч.
Свали този файл (DM klima.pdf)оферта DMиндикативна оферта771 КБ04.07.2018г. 15:35:10ч.
Свали този файл (reshe 242.pdf)reshenie 242cena642 КБ04.07.2018г. 15:35:47ч.