Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Август 2022
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000071         ПРИКЛЮЧЕНА

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” № 26, телефон: +359697 50779
Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на хранителни продукти, перилни, миещи препарати и санитарни материали за нуждите на „Комплекс за   социални услуги“,  Европейски проект„ Осигуряване на топъл  обяд“ и „Обществена трапезария“.

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 – Доставка на „Хляб и тестени издия”
Обособена позиция № 2 – Доставка на „Месо, месни продукти, риба и риб-
ни продукти”
Обособена позиция № 3 – Доставка на „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 4 – Доставка на „Захар и захарни изделия”
Обособена позиция № 5 – Доставка на „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция № 6 – Доставка на „Варива, подправки и други хранителни продукти”
Обособена позиция № 7 - „Изделия на хранително- вкусовата промишленост„
Обособена позиция № 8 – Доставка на „Перилни, миещи препарати и санитарни материали” - запазена по реда на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

1. Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, при условията на чл. 178 от ЗОП - публично състезание.

2. Обект на поръчката : доставка
3. Прогнозна стойност на поръчката – 230 000 / двеста и тридесет хиляди/ лева без ДДС
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на КСУ - Община Луковит: https://op.lukovit.bg/kompleks-za-sotzialni-uslugi-gr-lukovit-0002916020248/181-2017-04-05-07-58-10

6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на КСУ на адрес: гр. Луковит, ул.”Христо Ботев” № 26 не по-късно от 17.00 часа на 27.04.2017 год.
7. Офертите ще бъдат отворени на 28.04.2017 год., от 13.00 часа в административната сграда на „Комплекс за социални услуги“, ул. „Христо Ботев” № 26, гр. Луковит 5770, в стаята на счетоводството, етаж ІІІ.
Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение1977 КБ05.04.2017г. 11:15:47ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление12958 КБ05.04.2017г. 11:16:12ч.
Свали този файл (Hrani_2017.rar)Hrani_2017.rarДокументация558 КБ05.04.2017г. 11:16:50ч.
Достъп по връзката (http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434373635)pageИнформация за преписката към АОП - 00369-2017-00030 КБ05.04.2017г. 11:17:56ч.
Свали този файл (razqsnenie.pdf)razqsnenie.pdfРазяснения491 КБ20.04.2017г. 10:39:46ч.
Свали този файл (СЪОБЩЕНИЕ.pdf)СЪОБЩЕНИЕ.pdfПромяна дата за отваряне на оферти585 КБ26.04.2017г. 16:42:42ч.
Свали този файл (protokol 1 hrani.pdf)Протокол № 1Протокол_1-допълнителни документи8288 КБ02.06.2017г. 14:00:36ч.
Свали този файл (съобщение ОП29062017-1.pdf)Съобщение определяне на дата за отваряне на ценови оферти534 КБ29.06.2017г. 15:50:21ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 25314 КБ17.07.2017г. 15:32:04ч.
Свали този файл (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 35138 КБ17.07.2017г. 15:32:45ч.
Свали този файл (Reshenie-0325-17.07.2017 g.pdf)Reshenie-0325-17.07.2017 g.pdfРешение 0325/17.07.2017 г. - за изпълнител1385 КБ17.07.2017г. 15:34:16ч.
Свали този файл (dogovor 6-1+teh. i cenovo predlojenie.pdf)dogovor 6-1+teh. i cenovo predlojenie.pdfДоговор 6/16.08.2017 г. - ЕЛИАЗ-ООД-Об.позиция № 114723 КБ23.08.2017г. 14:50:22ч.
Свали този файл (dogovor 9-2+teh. i cenovo predlojenie.pdf)dogovor 9-2+teh. i cenovo predlojenie.pdfДоговор 9/16.08.2017 г. - ИЙТ УЕЛ-ЕАД-Об.позиция № 213189 КБ23.08.2017г. 14:52:00ч.
Свали този файл (dogovor 8-3+teh. i senovo predlojenie.pdf)dogovor 8-3+teh. i senovo predlojenie.pdfДоговор 8/16.08.2017 г. - ИЙТ УЕЛ-ЕАД-Об.позиция № 311705 КБ23.08.2017г. 14:53:02ч.
Свали този файл (dogovor 7-7+teh. i cenovo predlojenie.pdf)dogovor 7-7+teh. i cenovo predlojenie.pdfДоговор 7/16.08.2017 г. - ИЙТ УЕЛ-ЕАД-Об.позиция № 712563 КБ23.08.2017г. 14:53:46ч.
Свали този файл (11-6 leta zar.pdf)Договор № 11обособена позиция № 647899 КБ08.09.2017г. 15:48:25ч.
Свали този файл (tehn 6 hrani.pdf)Техническо предложениеобособена позиция № 61962 КБ08.09.2017г. 15:49:26ч.
Свали този файл (cena 6 hrani.pdf)ценово предложениеобособена позиция № 65369 КБ08.09.2017г. 15:49:49ч.
Свали този файл (12-8 lets zar.pdf)Договор № 12обособена позиция № 813321 КБ08.09.2017г. 15:50:18ч.
Свали този файл (tehn 8 hrani.pdf)техническо предложениеобособена позиция № 81985 КБ08.09.2017г. 15:50:39ч.
Свали този файл (cena 8 hrani.pdf)Ценово предложениеобособена позиция № 83908 КБ08.09.2017г. 15:50:56ч.
Свали този файл (13-4 leta zar.pdf)Договор № 13обособена позиция № 415179 КБ08.09.2017г. 15:51:21ч.
Свали този файл (tehn 4 hrani.pdf)Техническо предложениеобособена позиция № 41959 КБ08.09.2017г. 15:51:44ч.
Свали този файл (cena 4 hrani.pdf)ценово предложениеобособена позиция № 43401 КБ08.09.2017г. 15:52:02ч.
Свали този файл (14-5 leta zar.pdf)Договор № 14обособена позиция № 515954 КБ08.09.2017г. 15:52:39ч.
Свали този файл (tehn 5 hrani.pdf)Техническо предложениеобособена позиция № 51945 КБ08.09.2017г. 15:52:57ч.
Свали този файл (cena 5 hrani.pdf)ценово предложениеобособена позиция № 54646 КБ08.09.2017г. 15:53:13ч.
Свали този файл (info dog4 aop.pdf)информация за сключен договорОбявление за възложена поръчка АОП2348 КБ08.09.2017г. 15:54:27ч.
Свали този файл (info dog5 aop.pdf)информация за сключен договорОбявление за възложена поръчка АОП2291 КБ08.09.2017г. 15:54:56ч.
Свали този файл (info dog6 aop.pdf)информация за сключен договорОбявление за възложена поръчка АОП2397 КБ08.09.2017г. 15:55:16ч.
Свали този файл (info dog8 aop.pdf)информация за сключен договорОбявление за възложена поръчка АОП2425 КБ08.09.2017г. 15:55:41ч.
Свали този файл (Aneks kam D-r 6-16.08.2017 g.pdf)Aneks kam D-r 6-16.08.2017 g.pdfАнекс към Договор 6/16.08.2017 г.1049 КБ06.08.2018г. 16:21:20ч.
Свали този файл (Aneks kam D-r 14-16.08.2017 g.pdf)Aneks kam D-r 14-16.08.2017 g.pdfАнекс към Договор 14/16.08.2017 г.1009 КБ06.08.2018г. 16:21:46ч.
Свали този файл (Aneks_1-D-r 8.pdf)Aneks_1-D-r 8.pdfАнекс към Договор 8/16.08.2017960 КБ06.08.2018г. 16:28:54ч.
Свали този файл (Aneks_1-D-r 13.pdf)Aneks_1-D-r 13.pdfАнекс към Договор 13/30.08.2017956 КБ06.08.2018г. 16:29:01ч.
Свали този файл (Aneks_1-D-r 9.pdf)Aneks_1-D-r 9.pdfАнекс към Договор 9/16.08.2017964 КБ03.09.2018г. 13:13:23ч.
Свали този файл (Aneks_1-D-r 11.pdf)Aneks_1-D-r 11.pdfАнекс към Договор 11/30.08.2017954 КБ03.09.2018г. 13:14:05ч.
Свали този файл (Info za izpalnen D-r 14-30.08.2017 g.pdf)Info za izpalnen D-r 14-30.08.2017 g.pdfИнформация изпълнен Договор 14/30.08.2018 г. - АОП - 8739811881 КБ19.10.2018г. 14:07:35ч.
Свали този файл (Info.izpalnen D-r 6-16.08.2017 g.pdf)Info.izpalnen D-r 6-16.08.2017 g.pdfИнформация изпълнен Договор 6/16.08.2017 г - АОП -8753421787 КБ26.10.2018г. 13:06:26ч.
Свали този файл (Osvobodeni Garancii-D-r 6-16.08.2017 g. -13 i 14-30.08.2017 g.pdf)Osvobodeni Garancii-D-r 6-16.08.2017 g. -13 i 14-30.08.2017 g.pdfОсвободени Гаранции472 КБ26.11.2018г. 16:05:48ч.
Свали този файл (Info.izpalnen D-r 13-30.08.2018 g.pdf)Info.izpalnen D-r 13-30.08.2018 g.pdfИнформация изпълнен Договор 13/30.08.2017 г - АОП -8804161951 КБ27.11.2018г. 13:10:32ч.
Свали този файл (D-r 7_Aop-883492.pdf)D-r 7_Aop-883492.pdfИнформация изпълнен Договор 7/16.08.2017 г - АОП -8834921335 КБ13.12.2018г. 16:29:05ч.
Свали този файл (D-r 8_AOP-883495.pdf)D-r 8_AOP-883495.pdfИнформация изпълнен Договор 8/16.08.2017 г - АОП -8834951662 КБ13.12.2018г. 16:29:55ч.
Свали този файл (D-r 9_AOP-883498.pdf)D-r 9_AOP-883498.pdfИнформация изпълнен Договор 9/16.08.2017 г - АОП -8834981700 КБ13.12.2018г. 16:30:19ч.
Свали този файл (D-r 11_AOP-883501.pdf)D-r 11_AOP-883501.pdfИнформация изпълнен Договор 11/28.08.2017 г - АОП -8835011708 КБ13.12.2018г. 16:31:20ч.
Свали този файл (D-r 12_AOP-883506.pdf)D-r 12_AOP-883506.pdfИнформация изпълнен Договор 12/28.08.2017 г - АОП -8835061416 КБ13.12.2018г. 16:33:10ч.
Свали този файл (Osvobodeni Garancii d-ri 7-8-9 i 11 i 12.pdf)Osvobodeni Garancii d-ri 7-8-9 i 11 i 12.pdfОсвободени Гаранции Договори 7/8 и 9/16.08.2017 г. - ИЙТ УЕЛ ЕАД; Договори 11 и 12/28.08.2017 г. - Лета Зар ЕООД515 КБ13.12.2018г. 16:35:37ч.