Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Август 2022
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ   -  ПРЕКРАТЕНА

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000067

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” № 26, телефон: +359697 50779
Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, перилни, миещи препарати и санитарни материали за нуждите на „Комплекс за социални услуги“ Община Луковит, Европейски проект„ Осигуряване на топъл обяд“ и „Обществена трапезария“.
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 1 – Доставка на „Хляб и тестени издия”
Обособена позиция № 2 – Доставка на „Месо, месни продукти, риба и риб- ни продукти”
Обособена позиция № 3 – Доставка на „Мляко и млечни продукти”
Обособена позиция № 4 – Доставка на „Захар и захарни изделия”
Обособена позиция № 5 – Доставка на „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция №6 – Доставка на „Варива, подправки и други хранителни продукти”
Обособена позиция № 7 - „Изделия на хранително- вкусовата промишленост„
Обособена позиция № 8 – Доставка на „Перилни, миещи препарати и санитарни материали” - запазена по реда на чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

1. Вид на процедурата: 178 от ЗОП – публично състезание.
2.Обект на поръчката : доставка
3. Код съгласно класификатора: 15000000- Хранителни продукти, напитки
4. Прогнозна стойност на поръчката – 230 000 / двеста и тридесет хиляди/ лева без ДДС
5. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на КСУ - Община Луковит:
6. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на КСУ на адрес: гр. Луковит, ул.”Христо Ботев” № 26 не по-късно от 17.00 часа на 19.12.2016 год.
7. Офертите ще бъдат отворени на 20.12.2016 год. в административната сграда на „Комплекс за социални услуги“, ул. „Христо Ботев” № 26, гр. Луковит 5770, в стаята на счетоводството, етаж ІІІ.
Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie 384-28.11.2016 g.pdf)Reshenie 384-28.11.2016 g.pdfРешение3116 КБ28.11.2016г. 13:36:05ч.
Свали този файл (Obqvlenie.pdf)Obqvlenie.pdfОбявление за възложена поръчка АОП 00369-2016-001319896 КБ28.11.2016г. 13:36:42ч.
Свали този файл (KSU-Lukovit.rar)KSU-Lukovit.rarДокументация585 КБ28.11.2016г. 13:37:04ч.
Свали този файл (Reshenie izm.pdf)Reshenie izm.pdfРешение за изменение2946 КБ06.12.2016г. 10:58:59ч.
Свали този файл (ПОРЪЧКА КСУ.doc)ПОРЪЧКА КСУ.docДокументация696 КБ06.12.2016г. 13:11:08ч.
Свали този файл (cenova 8.docx)cenova 8.docxЦeнова оферта об.позиция 827 КБ06.12.2016г. 13:11:27ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 18489 КБ18.01.2017г. 09:35:48ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 27300 КБ16.02.2017г. 11:47:24ч.
Свали този файл (Reshenie 0108-16.02.2017 g.pdf)Reshenie 0108-16.02.2017 g.pdfРешение 0108/16.02.2017 г.2038 КБ16.02.2017г. 11:48:02ч.
Свали този файл (Obqvlenie KSU.pdf)Obqvlenie KSU.pdfОбявление KSU15343 КБ16.02.2017г. 11:52:38ч.