Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000138          ПРИКЛЮЧЕН

На основание чл. 191, ал.1, т.2 от Закона за обществени поръчки, във връзка с чл. 162 от Закона за устройство на територията и чл.З, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права и поради стартиране на строително- ремонтни работи на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит"- етап 6, ОБЕКТ: II. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ СШ ДО ЧР и ОБЕКТ: VI. ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД", В КАЧЕСТВОТО Ви на изпълнител на работен проект: ..Проучване и проектиране на Помпена станция „Царичин" с. Дерманци" , отправяме покана за предоставяне не оферта за упражняване на авторски надзор на посоченият обект, при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: „Осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит"-етап 6, ОБЕКТ: II. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ СШ ДО ЧР и ОБЕКТ: VI. ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД".
2. Мотиви за избора на реда за възлагане на обществената поръчка:
Община Луковит има сключен договор с ..ИЗВОР - ВЕК'4 ЕООД. възложен в резултат на проведена обществена поръчка чрез събиране три ценови оферти Договор № 105/ 11. 09. 2012 год. с предмет: ..Проучване и проектиране на Помпена станция ..Царичин" с. Дерманци".
Съгласно разпоредбите на ЗУТ и в съответствие със сключеният Договор, проектантът следва да предостави последващи услуги като упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително -ремонтните работи на обекта. Авторският надзор по всички части по време на строителството е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. В този смисъл, възложителят е задължен за възложи авторския надзор при реализация на проекта на лицето.носител на авторските права върху проекта. Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно и би предизвикало нарушаване на изключителните права на проектанта.
Предвид изложеното и съобразно прогнозната стойност на поръчката е определен реда за възлагане на обществената поръчка чрез ..покана до определени лица", на основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП.Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (POKANA-Izvor-vek EOOD-signed.pdf)POKANA-Izvor-vek EOOD-signed.pdfПОКАНА1267 КБ09.01.2020г. 13:04:12ч.
Свали този файл (Dogovor 16-28.01.2020.pdf)Dogovor 16-28.01.2020.pdfДоговор 16/28.01.2020 г. - Извор-век ЕООД5665 КБ30.01.2020г. 08:49:55ч.