Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000053         ПРИКЛЮЧЕН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Луковит с адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 52464, факс 0697 52014, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита със Заповед № 140/13.04.2016 на Кмета на Община Луковит при следните условия:
1. Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга по упражняване на Строителен надзор по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5“ в изпълнение на Споразумение № РД-02-30-39/ 16.03.2016 год. между Община Луковит и МРРБ.
Обособена позиця № 2: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА ВОДОПРОВОД И ЦЯЛОСТНО АСФАЛТИРАНЕ по ул.“ Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр. Луковит, община Луковит, включващо „Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, съгласуване на проекта, получаване на разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект за обект: “Подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр. Луковит, община Луковит“ в изпълнение на Общинския план за развитие на Община Луковит 2014-2020
2. Вид на процедурата – чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 34 500,00 без ДДС
- 11 500,00 лв. без ДДС за обособена позиция № 1 - осъществяване на СН на обект: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“, Тласкателен водопровод от ПС „Царичин” до напорни резервоари- етап 5“;
- 23 000,00 лв. без ДДС за обособена позиция № 2 - осъществяване на СН на обект „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА ВОДОПРОВОД И ЦЯЛОСТНО АСФАЛТИРАНЕ по ул.“ Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр. Луковит, община Луковит“.
7. Критерии за оценка на офертите: Най- ниска цена.
8. Място за получаване на документацията: От 13.04.2016 год., датата на публикуване на Публичната покана №9052674/13.04.2016 г., в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача:http://op.lukovit.bg/vsichki-obshtestveni-porachki/162
9. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 25.04.2016 год.
10. Офертите да бъдат отворени на: 27.04. 2016г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.




КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052674)v51_pp.phpПублична покана АОП - 9052674/13.04.2016 г.0 КБ13.04.2016г. 18:03:19ч.
Свали този файл (Pub.pokana.pdf)Pub.pokana.pdfПублична покана АОП 3785 КБ13.04.2016г. 18:04:09ч.
Свали този файл (sn-drmanci i lukovit.rar)sn-drmanci i lukovit.rarДокументация46924 КБ13.04.2016г. 18:04:40ч.
Свали този файл (protokol 1 sn-pat.pdf)protokol 1protokol 110057 КБ08.06.2016г. 14:59:56ч.
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Protokol 2.pdfПротокол 26798 КБ23.06.2016г. 16:50:52ч.
Свали този файл (D-r 46-11.07.2016 g.pdf)D-r 46-11.07.2016 g.pdfИнформация за сключен Договор- Об.позиция 13243 КБ12.07.2016г. 16:00:46ч.
Свали този файл (Teh.pred. D-r 46-11.07.2016 g.pdf)Teh.pred. D-r 46-11.07.2016 g.pdfТехнич. предложение към Договора - Об.позиция 11358 КБ12.07.2016г. 16:01:03ч.
Свали този файл (Cenovo pred. D-r 46 i 47-11.07.2016 g.pdf)Cenovo pred. D-r 46 i 47-11.07.2016 g.pdfЦеново предложение към Договора - Об.позиция 1 и 21749 КБ12.07.2016г. 16:01:27ч.
Свали този файл (D-r 47-11.07.2016 g.pdf)D-r 47-11.07.2016 g.pdfИнформация за сключен Договор- Об.позиция 23086 КБ12.07.2016г. 16:01:45ч.
Свали този файл (Teh.pred. D-r  47-11.07.2016 g.pdf)Teh.pred. D-r 47-11.07.2016 g.pdfТехнич. предложение към Договора - Об.позиция 21825 КБ12.07.2016г. 16:02:03ч.
Свали този файл (Cenovo pred. D-r 46 i 47-11.07.2016 g_Об.поз-я 1 и 2.pdf)Cenovo pred. D-r 46 i 47-11.07.2016 g_Об.поз-я 1 и 2.pdfЦеново предложение към Договора - Об.позиция 1 и 21749 КБ12.07.2016г. 16:03:48ч.
Свали този файл (d-r  46 i 47_11-07-2016-g.pdf)d-r 46 i 47_11-07-2016-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.1175 КБ10.08.2016г. 15:18:23ч.
Свали този файл (Д-р 46 и 47-11.07.2016 г.pdf)Д-р 46 и 47-11.07.2016 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.1242 КБ15.09.2016г. 09:17:46ч.
Свали този файл (Д-р_46-47-11.07.2016 год.pdf)Д-р_46-47-11.07.2016 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.1173 КБ18.10.2016г. 16:15:24ч.
Свали този файл (Дог-р 46 и 47-11.07.2016 год.pdf)Дог-р 46 и 47-11.07.2016 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.1149 КБ16.11.2016г. 10:21:32ч.
Свали този файл (D_r 46-11.07.2016 g.pdf)D_r 46-11.07.2016 g.pdfИнфо.плащне ОКОНЧАТЕЛНО по Договор 461166 КБ20.12.2016г. 16:20:43ч.
Свали този файл (анекс-47-15.07.2018 g.pdf)анекс-47-15.07.2018 g.pdfАнекас 16.07.2018 към Договор 47/11.07.20161720 КБ17.07.2018г. 10:21:47ч.
Свали този файл (Osvobodena garanciq-Dog-r 46-11.07.2016 g.pdf)Osvobodena garanciq-Dog-r 46-11.07.2016 g.pdfИнформация за освободена гаранция Договор 46/11.07.2016 г. - об.позиция 1456 КБ18.03.2019г. 16:28:00ч.
Свали този файл (D-r 47-osv.Garanciq.pdf)D-r 47-osv.Garanciq.pdfИнформация за освободена Гаранция по Договор 47/11.07.2016 г - Об.позиция 2251 КБ23.10.2019г. 08:24:47ч.