Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Февруари 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000063

Пазарни консултации

До всички заинтересовани лица :
На основание чл.44,ал.1 от Глава Шеста Подготовка на процедурата, Раздел I , Предварителни действия от ЗОП,обн.-ДВ, бр.13от 16.02.2016г.. в сила от 15.04.2016г.
Във връзка с кандидатстването на Народно читалище „Отец Паисий - 1926“ с. Ъглен, община Луковит по ПРСР 2014-2020г. със следният проект :
,, Ремонт, обновяване и благоустройство на НЧ " Отец Паисий - 1926", с. Ъглен,,
Молим да ни представите оферети за горепосочените проекти по приложената количествена сметка-Приложение 1
Предлаганите от вашата фирма доставки и монтаж трябва да отговаря на спецификацията,предложена на бланката .Ако тя е по подробна ,може да я приложите към бланката .Може да се оферират и само избрани позиции от бланката , както и да се предлагат алтернативни производители със същите технически показатели
Вашата оферта трябва да съдържа :
1.Име и адрес на оферента
2.Техническа спецификация,съответстваща на настоящето задание
3.Цена с ДДС за доставка и монтаж
4.Валидност на офертата
Моля офертата да съдържа цялата необходима информация,за да бъде оценена .Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от вас фирма ,подписана и подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адреса за кореспонденция или доставена лично в указания срок .
Моля също така в офертата да бъде вписан и ЕИК на фирмата,защото изискването за вписване в Търговския регистър към Агенция по Вписванията е задължително условие към предлаганите доставчици при приемане и оценяване на офертите за финансиране на проекти по ПРСР 2014-2020г.


Подпис : /p/
Йото Пацов -Председател


Дата 21.09.2016г.


Към настоящето запитване прилагаме :
1.Допълнителни изисквания ;
2.Образец за ценово предложение ;
3.Приложение 1 –КС ;

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (zapitvane.pdf)zapitvane.pdfПокана729 КБ21.09.2016г. 15:20:24ч.
Свали този файл (Iziskvaniq.pdf)Iziskvaniq.pdfИзисквания246 КБ21.09.2016г. 15:28:20ч.
Свали този файл (Dokumentaciq.rar)Dokumentaciq.rarДокументи19 КБ21.09.2016г. 15:29:48ч.