Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юли 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000019                     ОКОНЧАТЕЛНО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на ДСП, Комплекс за социални услуги за деца с увреждания и Община Луковит, чрез зареждане с карти за безналично плащане”


1. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
2.Обект на поръчката : доставка:
Обособена позиция № 1. Бензин А 95 Н, А 100 или Бензин А 98 Н
Обособена позиция № 2. Дизелови горива
3. Код съгласно класификатора: Код- 09100000- Горива; 09132000- Бензин; 09134200- Дизелово гориво;
4. Прогнозна стойност на поръчката – до 60 000 (шестдесет хиляди ) лева без ДДС
5. показател за избор: икономически най-изгодна оферта, на база Комплексна оценка Ко – определена по следната формула: КО = Ц + ТО
Първи показател – предложена цена от участник (Ц) с коефициент на тежест 0.60.
Втори показател – търговска отстъпка (ТО). Определя се по следния начин:
Участник предложил най-ниска търговска отстъпка получава 10 точки и всеки следващ получава точки с увеличение със стъпка 10.
Коефициентът на тежест на този показател в комплексната оценка е 0.40.
6. Място за получаване на документацията: От 20.05.2015 год., датата на публикуване на Публичната покана с ID - 9041933 - в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.lukovit.bg - Профил на купувача.
7. Място и срок за подаване на предложенията – Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 01.06.2015 год.
8. Дата на отваряне на получените оферти: 02.06.2015 год. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

С уважение,

Кмет на Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Publishna pokana AOP.pdf)Publishna pokana AOP.pdfПублична покана АОП2522 КБ20.05.2015г. 10:37:24ч.
Свали този файл (Dokum.zip)Dokum.zipДокументация горива94 КБ20.05.2015г. 10:41:39ч.
Свали този файл (Protokol-goriva.pdf)Protokol-goriva.pdfПротокол Комисия2762 КБ15.06.2015г. 08:53:39ч.
Свали този файл (Dogovor-goriva.pdf)Dogovor-goriva.pdfД-р 71/09.07.2015 г.4254 КБ10.07.2015г. 13:31:12ч.
Свали този файл (1 Tehnishesko predlojenie.pdf)1 Tehnishesko predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора2431 КБ10.07.2015г. 13:31:38ч.
Свали този файл (2 Cenovo predlojenie.pdf)2 Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора1973 КБ10.07.2015г. 13:31:56ч.
Свали този файл (D-r 71-09.07.2015 g.pdf)D-r 71-09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.07.2015 г.493 КБ11.08.2015г. 14:06:55ч.
Свали този файл (D-r 71-09.07.15 g.pdf)D-r 71-09.07.15 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.755 КБ12.09.2015г. 08:18:13ч.
Свали този файл (D-r 71_09.07.2015 g.pdf)D-r 71_09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.759 КБ14.10.2015г. 14:39:53ч.
Свали този файл (d--r 71-09.07.2015 g.pdf)d--r 71-09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10.2015 г.763 КБ18.11.2015г. 10:36:12ч.
Свали този файл (D-r 71-09.07.2015 г.pdf)D-r 71-09.07.2015 г.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.757 КБ18.12.2015г. 10:02:33ч.
Свали този файл (D--r_71-09.07.2015 g.pdf)D--r_71-09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.756 КБ19.01.2016г. 15:11:17ч.
Свали този файл (Info.pl. D-r 71-09.07.2015 g.pdf)Info.pl. D-r 71-09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.760 КБ15.02.2016г. 09:30:14ч.
Свали този файл (D-r__71-09.07.2015 g.pdf)D-r__71-09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.772 КБ17.03.2016г. 11:07:01ч.
Свали този файл (D-_r 71-09.07.2015 g.pdf)D-_r 71-09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.799 КБ18.04.2016г. 10:06:47ч.
Свали този файл (D-r_-71.09.07.2015 g_.pdf)D-r_-71.09.07.2015 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.768 КБ18.05.2016г. 14:29:29ч.
Свали този файл (Д-р_71_09.07.2015 г..pdf)Д-р_71_09.07.2015 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.793 КБ29.06.2016г. 09:30:49ч.
Свали този файл (D--r_71--09.07.2015 g.pdf)D--r_71--09.07.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.787 КБ19.07.2016г. 11:02:32ч.
Свали този файл (d-r  71_09-07-2015-g.pdf)d-r 71_09-07-2015-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.793 КБ10.08.2016г. 13:59:43ч.
Свали този файл (Д-р 71-09.07.2015 г.pdf)Д-р 71-09.07.2015 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.768 КБ15.09.2016г. 10:11:25ч.
Свали този файл (Д-р_71-09.07.2015 год.pdf)Д-р_71-09.07.2015 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г. - ОКОНЧАТЕЛНО782 КБ18.10.2016г. 15:37:01ч.