Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000006         ПРЕКРАТЕНА

Дом за деца с физически увреждания и Дневен център за деца с физически увреждания с административен адрес: гр. Луковит 5770, ул. ”Княз Борис І”, № 54, тел. 0697 52516, факс 0697 52482, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Ремонт/ реконструкция/ обновяване в съществуващ сграден фонд /първи и втори етаж/ и промяна на предназначението му в Дневен център за деца с увреждания, в УПИ ІІ, кв. 26, ул. „Христо Ботев“ № 26, гр. Луковит “
2. Вид на процедурата – чл. 101а от ЗОП.
3. Прогнозна стойност на поръчката – 264 000 лв.без ДДС
4. Количество и обем: Демонтаж на стара дограма - прозорци и врати с касите, подпрозоречни первази и прагове, включително входни врати; Демонтаж преработка, грундиране, боядисване и монтаж на метални решетки от прозорци; Демонтаж на стари етажни ел. табла; Демонтаж на стари осветителни тела, ел. ключове и контакти; Демонтаж на стари фаянсови плочки от стените на тоалетните, баните и кухните, подравняване повърхностите на стените, след демонтажа; Демонтаж на стари водопроводни и канализационни тръби; Демонтаж на стар метален стълбищен парапет; Премахване на зидове и изграждане на нови; Разбиване на съществуващата настилка в помещения, за прекарване на водопровод и отоплителна инсталация по пода; Направа на нови отвори в стени и плочи за прокарване на инсталации; и др. описани в КСС.
5. Срок за изпълнение: Общият срок за изпълнение на поръчката е 4 календарни месеца, считано от датата на сключване на договора.
6. Схема на плащане: Авансово плащане - Възложителят заплаща авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на договора при подписването на договора срещу представена фактура за авансово плащане от страна на Изпълнителя;
• Окончателно плащане – в размер на разликата между общата стойност на действително извършените, измерени и одобрени от Възложителя строителни работи и стойността на извършеното авансово плащане.
7. Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели: А. Критерий за избор на изпълнител – икономически най изгодна оферта с комплексна оценка КО = К1 + К2+ К3, където: К1- Срок за изпълнение на СМР - тежест 30 точки, К2- гаранционен срок – с тежест 10 точки и К 3 -Обща цена за изпълнение на поръчката - тежест 60 точки;
8. Място за получаване на документацията:, От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки под № 9037097, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - рубрика "Обществени поръчки - Профил на купувача” в срок до 16.12.2014 год. 17:00 часа.
9. Място за подаване на оферти за участие: ДДФУ на 17.12.2014 год. до 15:00 часа.
10. Офертите да бъдат отворени на: 18.12.2014г. от 13:00ч. в ДДФУ гр. Луковит, ул. "Княз Борис І" № 54, при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (smr csri 1 i 2 e.zip)СМР  1787 КБ05.12.2014г. 19:42:36ч.
Свали този файл (PDF Lukovit DCDU.zip)Документация 19512 КБ05.12.2014г. 19:49:32ч.
Свали този файл (Detail_Vupros_8.pdf)Отговор на въпрос Разрез на детайл24 КБ13.12.2014г. 15:58:56ч.
Свали този файл (377.pdf)Отговори на въпросивх.№ 377 / 11,12,2014г.1958 КБ13.12.2014г. 16:03:32ч.
Свали този файл (zap-precrat.pdf)Заповедоттеглена495 КБ19.12.2014г. 13:24:28ч.
Свали този файл (prot 18.12.pdf)Протокол  1373 КБ19.12.2014г. 13:25:28ч.
Свали този файл (Saobshtenie za OTTEGLQNE.pdf)Saobshtenie za OTTEGLQNE.pdfСъобщение 449 КБ22.05.2015г. 14:43:12ч.