Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000002

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

Община Луковит с адрес : гр. Луковит 5770, ул. ”Възраждане”, № 73, тел. 0697 / 524-64, факс 5 20-14, отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка открита със Заповед. № 603/ 17.10.2014 на Кмета на Община Луковит при следните условия:

1. Обект на поръчката - „Провеждане на мотивационно обучение и обучение по придобиване на ключови компетентности на служителите в администрацията на Община Луковит, предвидени в рамките на проект, изпълняван от Община Луковит в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г. по Договор № М13-22-72 /04.08.2014 г. за проект „Инвестиция в капацитет – успешна община”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013

2. Вид на процедурата – чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП: услуги.

3.Критерий за оценка на офертите – икономически най- изгодна оферта при следните показатели:1. срок за организация за провеждане на конкретното обучение (за всяко от обученията № 1 и № 2 ) – О – 100 т. с относителна тежест на показателя 35% 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението - Р – 100 т. с относителна тежест на показателя – 35% 3. Ценово предложение – Ц – 100 т. с относителна тежест на показателя -30%.

4.Общо количесто или обем - прогнозна стойност: Максималната цена за изпълнение на дейностите е в размер на 43 866.66 лв. (четиридесет и три хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и 66 ст.), без ДДС.

5. Срок на валидност на офертните предложения – 90 дни.

6. Място за получаване на документацията: От датата на публикуване на поканата за участие в Регистъра на обществените поръчки – 17.10.2014 г., на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg -  рубрика Профил на купувача- "Обществени поръчки”
7. Срокът за получаване на оферти е 17.00 ч. на 30.10.2014 г., Община Луковит, ул. Възраждане“ № 73, ет.1, ст. 11 – деловодство.

8. Офертите да бъдат отворени на: 04.11.2014г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (opkap.zip)Документи 2559 КБ17.10.2014г. 14:42:06ч.
Свали този файл (6691.pdf)Въпроси и отговори1698 КБ24.10.2014г. 13:25:18ч.
Свали този файл (4011.pdf)Въпроси и отговори2572 КБ27.10.2014г. 14:45:18ч.
Свали този файл (4055.pdf)Въпроси и отговори3370 КБ29.10.2014г. 15:23:18ч.
Свали този файл (protokol oby4enia.pdf)Протокол обучения 14535 КБ14.01.2015г. 17:03:42ч.
Свали този файл (Dogovor.pdf)Dogovor.pdfДоговор6674 КБ05.02.2015г. 14:46:05ч.
Свали този файл (Teh.predlovenie.pdf)Teh.predlovenie.pdfТехническо предложение862 КБ05.02.2015г. 14:47:11ч.
Свали този файл (Predlagana cena.pdf)Predlagana cena.pdfПредлагана цена646 КБ05.02.2015г. 14:49:00ч.
Свали този файл (Plachtaniq.pdf)Plachtaniq.pdfПлащане към Договор за м.02.2015 г.700 КБ09.03.2015г. 16:55:54ч.
Свали този файл (por. 000002 Dogovor 12-04.02.2015 g.-plashtaniq.pdf)por. 000002 Dogovor 12-04.02.2015 g.-plashtaniq.pdfИнфор.плащания м.03.2015 г.627 КБ15.04.2015г. 14:47:12ч.
Свали този файл (Info plashtani d-R 12-10.12.2014 g.pdf)Info plashtani d-R 12-10.12.2014 g.pdfИнфор.плащания м.04.2015 г.859 КБ08.05.2015г. 15:25:41ч.
Свали този файл (D-r 12-04.02.2015 g.pdf)D-r 12-04.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.05.2015 г.883 КБ01.07.2015г. 17:53:14ч.
Свали този файл (Д-р 12-04.02.2015 g.pdf)Д-р 12-04.02.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2015 г.558 КБ20.07.2015г. 10:08:54ч.
Свали този файл (Д-р 12-04.02.2015 г.pdf)Д-р 12-04.02.2015 г.pdfИнфо.за изпълнен Дог-р за ОП - ОКОНЧАТЕЛНО543 КБ14.08.2015г. 13:25:56ч.