Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000037                 ОКОНЧАТЕЛНО

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка.
Предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на общинска администрация – Община Луковит” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на офис принадлежности“
Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали”;включени в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, които се възлагат на специализираните преприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на ЗОП.
Обособена позиция № 3: „Доставка на консумативи”.
2. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
3.Обект на поръчката : доставка
4. Код съгласно класификатора: 30192000 – 1 – Принадлежности за офиса, 30125100 – 2 – касети и тонери.
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 44 500 лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „най- ниска цена“.
7. Място за получаване на документацията: От 23.10.2015 год., датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит:www.op.Lukovit.bg - Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 06.11.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 10.11.2015г. от 13:00ч. в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4 при условията на чл.101г, ал.3 от ЗОП.


ЗАМ. КМЕТ:
Община Луковит
/Цв.Цоков/

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047031)v51_pp.phpПублична покана АОП - 9047031/23.10.2015 г.0 КБ23.10.2015г. 11:36:31ч.
Свали този файл (NOVI_dokumentacia_kancelarski.docx)NOVI_dokumentacia_kancelarski.docxДокументация260 КБ23.10.2015г. 11:37:12ч.
Свали този файл (Protokol_1.pdf)Protokol_1.pdfПротокол 1 Комисия8703 КБ18.11.2015г. 15:16:43ч.
Свали този файл (Protokol_2.pdf)Protokol_2.pdfПротокол 2 Комисия3281 КБ04.12.2015г. 15:12:05ч.
Свали този файл (D-r 131-17.12.2015 g.pdf)D-r 131-17.12.2015 g.pdfИнфо. за сключен Договор - 131/17.12.20153222 КБ29.12.2015г. 09:25:53ч.
Свали този файл (Teh. predlojenie.pdf)Teh. predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора4730 КБ11.01.2016г. 14:13:39ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора5903 КБ11.01.2016г. 14:13:55ч.
Свали този файл (D--r_131-17.12.2015 g.pdf)D--r_131-17.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г.827 КБ19.01.2016г. 16:16:22ч.
Свали този файл (D_r_131_17.12.2015 g.pdf)D_r_131_17.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.890 КБ15.02.2016г. 09:46:57ч.
Свали този файл (D-r__131-17.12.2015 g.pdf)D-r__131-17.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.852 КБ17.03.2016г. 11:34:13ч.
Свали този файл (D-_r 131-17.12.2015 g.pdf)D-_r 131-17.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.855 КБ18.04.2016г. 10:40:32ч.
Свали този файл (D-r_-131.17.12.2015 g_.pdf)D-r_-131.17.12.2015 g_.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.923 КБ18.05.2016г. 14:33:53ч.
Свали този файл (Д-р_131_17.12.2015 г..pdf)Д-р_131_17.12.2015 г..pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.943 КБ29.06.2016г. 09:51:31ч.
Свали този файл (D--r_131--17.12.2015 g.pdf)D--r_131--17.12.2015 g.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.890 КБ19.07.2016г. 10:51:21ч.
Свали този файл (d-r  131_17-12-2015-g.pdf)d-r 131_17-12-2015-g.pdfИнфор. плащания м.07.2016 г.863 КБ10.08.2016г. 14:18:07ч.
Свали този файл (Д-р 131-17.12.2015 г.pdf)Д-р 131-17.12.2015 г.pdfИнфор.плащания м.08.2016 г.915 КБ15.09.2016г. 09:56:30ч.
Свали този файл (Д-р_131-17.12.2015 год.pdf)Д-р_131-17.12.2015 год.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.891 КБ18.10.2016г. 15:51:55ч.
Свали този файл (Дог-р 131-17.12.2015 год.pdf)Дог-р 131-17.12.2015 год.pdfИнфо.плащния м.10.2016 г.847 КБ16.11.2016г. 10:03:48ч.