Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Май 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000035

           ОКОНЧАТЕЛНО


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка:
1. Предмет: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“ и „Живот”, „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност” , „Имущество“ за нуждите на Община Луковит“ обект на застраховане:
№1: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“ и „Живот”
№2: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност”
№3: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Имущество“ „Застраховане на настолни и преносими компютри на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество”
№ 4 „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Имущество“ „Застраховане на движимо и недвижимо имущество на Община Луковит, при условията на застраховки “Пожар и природни бедствия” и “Други щети на имущество”, както и спомагателни рискове”.
В процедурата не се предвиждат обособени позиции.
2. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
3.Обект на поръчката: услуга
4. Код съгласно класификатора: Код- 66510000- Застрахователни услуги; 66515000- Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество; 66516000- Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства; 66511000 – Животозастраховане;
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 40 000 лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „най- ниска цена“
7. Място за получаване на документацията: От 18.09.2015 год., датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg - Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 02.10.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 06.10.2015 год.13:00 в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (000035 Dokumentaciq.rar)000035 Dokumentaciq.rarДокументация229 КБ18.09.2015г. 15:17:55ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9046087)v51_pp.phpПублична покана АОП - 9046087/18.09.2015 г.0 КБ18.09.2015г. 15:19:32ч.
Свали този файл (Razqsnenie 1.pdf)Razqsnenie 1.pdfРазяснения 1832 КБ24.09.2015г. 14:37:15ч.
Свали този файл (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 1 Комисия2782 КБ20.10.2015г. 15:09:06ч.
Свали този файл (D-r 108-29.10.2015 g.pdf)D-r 108-29.10.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор2737 КБ04.12.2015г. 13:37:30ч.
Свали този файл (D-r 109-29.10.2015 g.pdf)D-r 109-29.10.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор2801 КБ04.12.2015г. 13:38:56ч.
Свали този файл (D-r 110-29.10.2015 g.pdf)D-r 110-29.10.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор2638 КБ04.12.2015г. 13:39:21ч.
Свали този файл (D-r 111-29.10.2015 g.pdf)D-r 111-29.10.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор3854 КБ04.12.2015г. 13:39:43ч.
Свали този файл (Teh. predlojenie.pdf)Teh. predlojenie.pdfТехническо предложение към Договора7846 КБ04.12.2015г. 17:05:43ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie.pdf)Cenovo predlojenie.pdfЦеново предложение към Договора5816 КБ04.12.2015г. 17:06:42ч.
Свали този файл (d-r 108,109,110,111-29.10.2015 g.pdf)d-r 108,109,110,111-29.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.11.2015 г.2134 КБ14.12.2015г. 14:18:43ч.
Свали този файл (D-ri 108-9-10-11-29.10.2015 g.pdf)D-ri 108-9-10-11-29.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.12.2015 г. 1137 КБ11.01.2016г. 15:47:02ч.
Свали този файл (D-ri 108_9_10_11_29.10.2015 g.pdf)D-ri 108_9_10_11_29.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.01.2016 г.1133 КБ09.02.2016г. 08:18:19ч.
Свали този файл (D__r 108-9-10-11-29.10.2015 g.pdf)D__r 108-9-10-11-29.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.02.2016 г.1194 КБ16.03.2016г. 11:21:19ч.
Свали този файл (D_-ri 108-9-10-11-29.10.2015 g.pdf)D_-ri 108-9-10-11-29.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.03.2016 г.1172 КБ05.04.2016г. 14:48:32ч.
Свали този файл (D_-ri_108_9_10_11-29.10.2015 g.pdf)D_-ri_108_9_10_11-29.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.04.2016 г.1178 КБ12.05.2016г. 13:11:20ч.
Свали този файл (D__r - 108-9-10-11__29.10.2015 g.pdf)D__r - 108-9-10-11__29.10.2015 g.pdfИнфор.плащания м.05.2016 г.1167 КБ06.06.2016г. 11:47:14ч.
Свали този файл (1.D-ri 108-9-10-111.pdf)1.D-ri 108-9-10-111.pdfИнфор.плащания м.06.2016 г.1182 КБ15.07.2016г. 09:35:13ч.
Свали този файл (Д-р 108-9-10-11-29.10.2015 г.pdf)Д-р 108-9-10-11-29.10.2015 г.pdfИнфор.плащания м.07-08.2016 г.1030 КБ15.09.2016г. 10:31:54ч.
Свали този файл (D-r 108,09,10,11-29.10.2015 g.pdf)D-r 108,09,10,11-29.10.2015 g.pdfИнфо.плащния м.09.2016 г.1143 КБ27.10.2016г. 14:08:43ч.