Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Април 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

ПРЕКРАТЕНА

 

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000033

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, гр.Луковит , ул.”Възраждане” № 73 Ви, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка:
Предмет: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“ и „Живот”, „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност” , „Имущество“ за нуждите на Община Луковит“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Злополука“ и „Живот”
Обособена позиция №2: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Пълно автокаско” и „Гражданска отговорност”
Обособена позиция №3: „Извършване на услуги по сключване на застраховки: „Имущество“
2. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
3.Обект на поръчката : услуга
4. Код съгласно класификатора: Код- 66510000- Застрахователни услуги; 66515000- Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество; 66516000- Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства; 66511000 – Животозастраховане;
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 40 000 лв. без ДДС.
6. Критерият за оценка на офертите е „най- ниска цена“
7. Място за получаване на документацията: От 28.08.2015 год., датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.lukovit.bg - Профил на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ само предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 08.09.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 09.09.2015 год., 13:00 в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.КМЕТ:
Община Луковит
/Иван Грънчаров/

Прикачания:
Файл/ВръзкаОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (zastrahovki.zip)zastrahovki.zipДокументация241 КБ28.08.2015г. 11:43:05ч.
Достъп по връзката (http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9045310)v51_pp.phpАОП Публична Покана0 КБ28.08.2015г. 11:43:51ч.
Свали този файл (RAZQSNENIQ_1.pdf)RAZQSNENIQ_1.pdfРазяснения 1428 КБ02.09.2015г. 14:30:06ч.
Свали този файл (RAZQSNENIQ_2.pdf)RAZQSNENIQ_2.pdfРазяснения 2433 КБ03.09.2015г. 11:26:13ч.
Свали този файл (Z-d 426-12.09.2015 g.pdf)Z-d 426-12.09.2015 g.pdfЗАПОВЕД за Прекратяване - 426/12.09.2015 г.1276 КБ14.09.2015г. 10:56:15ч.
Свали този файл (Protokol.pdf)Protokol.pdfПротокол комисия3791 КБ14.09.2015г. 11:07:50ч.