Община Луковит

Обществени поръчки - Профил на купувача

Търсенето на информация за Обществени поръчки, обхваща само публикуваните след 01.10.14г.

Календар

Юни 2024
По Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Обществени поръчки - Народни читалища

Пазарни проучвания

Идентификационен номер на обществената поръчка № 000025

 

OКОНЧАТЕЛНО ПЛАТЕНИ

Изпълнението на настоящата поръчка включва следните две основни дейности:
Дейност №1: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи съгласно Наредба №5 от 28.12.2006г. за технически паспорти на строежите по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Дейност №2: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Сградата, която ще бъде обследвана по настоящата поръчка се намира в гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч, на посочения по-горе административен адрес и е с прогнозна стойност на РЗП 5567 кв.м., при следните условия:
2. Вид на процедурата: чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП
3.Обект на поръчката : строителство- услуга
4. Код съгласно класификатора: 71250000- Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания;
5. Прогнозна стойност на поръчката – до 22 568 лв. /двадесет и две хиляди петстотин шестдесет и осем лева/ без вкл. ДДС и се формира от прогнозната стойност на РЗП на сградата и максималната прогнозна единична цена на обследванията в размер на 4.00 лв./кв.м. РЗП без ДДС. Максималната прогнозна единична цена на поръчката е сбор от единичната цена на Дейност 1 и на Дейност 2.
Финансовите средства по настоящата обществена поръчка са осигурени от предоставяне на целеви финансови средства в рамките на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и ще се предоставя по силата на Постановление №18 от 2 февруари 2015г (изм. и доп., ДВ. бр. 35 от 15.05.2015 г). за приемане на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й, съгласно което ще се оказва финансова и организационна помощ на Сдруженията на собствениците, регистрирани по реда на ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.
6. Критерият за оценка на офертите е „най- ниска цена“.
7. Място за получаване на документацията: От 17.07.2015 год., датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Луковит: www.op.Lukovit.bg - Профил на купувача.
8. Срок за получаване на офертите или искания за участие по обявените от Община Луковит изисквания и условия се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката и подател, без други отличителни белези, в деловодството на Община Луковит на адрес: гр. Луковит, ул.”Възраждане” № 73 не по-късно от 17.00 часа на 30.07.2015 год.
9. Дата на отваряне на получените оферти: 31.07.2015 год.13:00 в Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, конферентна зала, ет. 4, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

Прикачания:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (01_tehn spesifikasia.docx)01_tehn spesifikasia.docxТехническа спецификация73 КБ17.07.2015г. 15:03:15ч.
Свали този файл (02_Obrazci.doc)02_Obrazci.docобразци на документи263 КБ17.07.2015г. 15:03:57ч.
Свали този файл (03_Publichna pokana_obsledvane_f-луковит.doc)03_Publichna pokana_obsledvane_f-луковит.docдокументация170 КБ17.07.2015г. 15:05:15ч.
Свали този файл (protokol obsledvane kragoiar.pdf)Protokol Протокол комисия2018 КБ06.08.2015г. 16:07:56ч.
Свали този файл (D-r 88-25.08.2015 g.pdf)D-r 88-25.08.2015 g.pdfИнформация за сключен Договор3774 КБ25.08.2015г. 14:31:11ч.
Свали този файл (Tehnishesko predlojenie kam D-ra.pdf)Tehnishesko predlojenie kam D-ra.pdfТехническо предложение към Договора18125 КБ25.08.2015г. 14:31:30ч.
Свали този файл (Cenovo predlojenie kam D-ra.pdf)Cenovo predlojenie kam D-ra.pdfЦеново предложение към Договора1452 КБ25.08.2015г. 14:31:44ч.
Свали този файл (Info D-r 88-25.08.2015 g.pdf)Info D-r 88-25.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.08.2015 г.1052 КБ08.09.2015г. 16:19:38ч.
Свали този файл (d_r 88-25.08.2015 g.pdf)d_r 88-25.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.09.2015 г.1073 КБ08.10.2015г. 15:47:51ч.
Свали този файл (d-_88-25.08.2015 g.pdf)d-_88-25.08.2015 g.pdfИнфор.плащания м.10 и 11.2015 г. - окончателно плащане1304 КБ14.12.2015г. 14:12:12ч.
Свали този файл (Evrostroi PH-EOOD.pdf)Evrostroi PH-EOOD.pdfИнформация за освободена гаранция732 КБ03.02.2016г. 14:36:47ч.